Følg oss i sosiale medier

Vi er på Facebook, Twitter og Linkedin. Følg oss gjerne i disse kanalene! Her deler vi nyttig informasjon fra bransjen vår – både lokalt og internasjonalt, relevante kurs og arrangementer, samt andre aktuelle saker. Les mer

Kom med innspill til Nasjonal transportplan (NTP)

NTP presenterer regjeringens transportpolitikk. Ny NTP skal legges frem for stortinget våren 2017 og gjelder for perioden 2018-2029. Grunnlagsdokumentet for ny NTP er nå på høring med frist 1. juli 2016 slik at folk og næringsliv skal kunne få mulighet til å si sin mening. Les mer

Hvordan bør fremtidens transportsystem se ut?

21. april arrangerte regjeringen den første av i alt tre konferanser under temaet «Grønn omstilling». På agendaen denne gangen, var fremtidens transportsystem og ekspertenes redegjørelse for hvordan dette bør se ut. Les mer

EU-nettverk for IKT i transport

Horizon 2020 (H2020) er EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon. Med et budsjett på €80 mrd over 7 år skal programmet stimulere til bærekraftig konkurranseevne, innovasjon og vekst i Europa. En viktig pilar i H2020 er helhetlige løsninger på dagens samfunnsutfordringer. Les mer