Bærum kommune som nytt medlem og partner i ITS Norway

2 minutter
19. april 2024

Vi ønsker Bærum kommune velkommen som nytt medlem og partner i ITS Norway!

ITS Norway er stolte over at nok en kommune ønsker å være med i ITS Norway og bidra inn i fellesskapet, både nasjonalt og internasjonalt.

«Bærum kommune leder store innovasjonsprosjekter i regionen, der suksess forutsetter samarbeid mellom offentlige myndigheter, privat næringsliv og akademia. ITS Norway er en brobygger mellom ulike aktører og en døråpner til viktige nettverk for kommunen – både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg besitter de mye kompetanse om fremtidens logistikk- og mobilitetsløsninger og vil være en ressurs inn i prosjektene vi jobber med» sier Ingeborg Briseid Kraft i Bærum kommune.

Velkommen til nettverket, Bærum kommune!