Kategori: Nyheter

Viken er partner i ITS Norge

Vi er veldig stolt over å få med Viken fylkeskommune som partner i ITS Norge. Viken er det mest folkerike fylket i Norge og har mobilitet og bærekraft som sine kjernesatsingsområder. Fylkeskommunen ønsker å styrke og videreutvikle samarbeid og nettverk på mobilitetsområdet. «Gjennom et tett samarbeid med ITS Norge får vi tilgang til et bredt … les mer


ITS Norge avlyser alle fysiske arrangement inntil videre

Etter myndighetenes helseråd som følge av COVID-19 viruset, mener vi det er en riktig og ansvarlig beslutning å avlyse alle fysiske arrangement og møter til situasjonen er under kontroll. ITS Norge ser på muligheter med å avholde webinar-møter i stedet. Lykkes vi med dette kan vi ta opp mange forskjellige tema og etablere en ny … les mer


ITS – prisen 2019 går til…

Som følge av spredningen av COVID-19 viruset ble ITS konferansen 2020 (torsdag den 12.3) avlyst. ITS-prisen som skulle ha vært et høydepunkt på konferansen ble i stedet for utdelt under generalforsamlingen til ITS Norge. Styret i ITS Norge er jury for prisen og er veldig glade for å ha tildelt ITS-prisen 2019 til Torgeir Vaa. … les mer


Nyheter fra Kapsch – leveranse av trafikkstyringssystem til Malaga.

City of Málaga and Kapsch sign agreement to test and develop latest demand and capacity management in urban traffic. Vienna, February 25, 2020 – The cooperative agreement with Kapsch TrafficCom (Kapsch) will make Málaga the first city in Europe to test the latest dynamic signaling system and real-time traffic optimizer for the improvement of urban … les mer


Avlyst – ITS Norge Konferansen 12.3

11.03.2020 Vi beklager å måtte informere dere om at vi har besluttet å avlyse ITS Konferansen 2020 som skulle ha vært avholdt i morgen. Etter en nøye vurdering av situasjonen og myndighetenes helseråd som følge av COVID-19 viruset, mener vi det er en riktig og ansvarlig beslutning å avlyse konferansen. Vi beklager ulempen dette måtte … les mer


-vill bidra med kompetanse og erfaringer i Norge

Knowit er et konsulentselskap med ca 2000 ansatte på 14 kontorer i Norden samt i Tyskland. Vi ønsker dem velkommen som medlem i ITS Norge! Knowit Objectnet har mobilitet som ett av sine satsingsområder – sier Frode Kjos Direktør forretningsutvikling mobilitet i Knowit. Vi kjenner driverne, rammebetingelsene, økosystemene, aktørene og utfordringene innen mobilitet, sier Kjos. … les mer


ITS World Congress 2020 – Los Angeles

ITS World Congress i Los Angeles den 4.10-8.10. I år som i fjor skal ITS Norge delta med sine medlemmer på den Nordiske Paviljongen. Den Nordiske Paviljongen har fått et ansiktsløft og skal til større grad en tidligere støtte de nordiske mobilitets aktørenes produkter og tjenester. Her er en liten teaser på hvordan vi tenker … les mer


Transport21 strategien er publisert

Transport21 skal gi strategiske råd og anbefalinger om hvordan transportsektoren kan bruke forskning, utvikling og innovasjon for verdiskaping. Transport21 strategigruppe er en bredt sammensatt strategigruppe for arbeidet med representanter fra næringsliv, FoU-aktører og myndigheter. Strategigruppen har sammenfattet sitt arbeid i en rapport som ble overlevert til Samferdselsdepartementet i desember 2019. Transport21 rapporten


Forus PRT får ny faglig sterk seniorrådgiver

Vi er glade for å fortelle at tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen blir fra 1. desember seniorrådgiver i ITS Norges medlem Forus PRT. Forus PRT eies av Seabrokers og Boreal og er det ledende selskapet i Norge på autonome busser. Daglig leder Linn Terese Lohne Marken er glad å få han som seniorrådgiver – Ketil Solvik-Olsen … les mer


Barentsregionen – ITS status og planlagte ITS-tiltak og ITS piloter

ITS Norge er stolt over å få utrede en statusrapport for alle slags ITS-tiltak og ITS piloter i Barentsregionen. Vi skal se på relevante ITS prosjekter med grensekryssende dimensjoner og prosjekter som har overføringsverdi for andre land i Barentsregionen. Vi skal gjennomføre en kartlegging i Barentsregionen av ekstisterende og planlagte ITS løsninger. Vi skal se … les mer


ITS Norge mener: Regionsendringen – ITS Norge bidrar med det faglige

Neste år vil regionsreformen være et faktum, da vil de fleste medarbeiderne fra Statens vegvesen være ansatt i de nye fylkene, regioner og divisjoner eller være ute av det offentlige. Dette betyr at mange gode fagfolk fra ITS-områdene ender opp i nye roller og behovet for denne kompetansen rekrutteres på nytt mange steder. Det er … les mer


Call for Proposals: Nordic Smart Mobility and Connectivity – Round 2 from Nordic Innovation

The purpose of this call is to foster the establishment of Nordic innovation projects, new Nordic partnerships, value chains and/or business models in the field of Nordic Smart Mobility and Connectivity. Focusing on these two topics. 1. Seamless, integrated and people-centric mobility, or 2. Sustainable, secure, energy-efficient and decarbonized mobility Read more here and apply >>


Takk for suksessen i Singapore under ITS World Congress 2019

ITS World Congress 2019 ble avhold i Singapore fra 21 til og med 24 oktober. Det ble en suksess for våre norske og nordiske deltakere. Sammen med ITS foreningene i Sverige, Finland og Estland hadde vi en nordisk paviljong hvor mange interessante og viktige temaer rundt mobilitet ble diskutert og delt. Det å ha et … les mer


ALICE og funding for logistikkforskning og innovasjon i 2020

ITS Norge er medlem i ALICE – Alliance for Logistics Innovation through Collaboration in Europe. ALICE har et webinar om forskjellige funding mekansimer for logistikkforskning og innovasjon i 2020 og for å gi et rammeverk for medlemmene for å erklære sin interesse og introdusere bidragene. Ta kontakt med ITS Norge for mer informasjon. Are you … les mer


ITS World Congress 2019 i Singapore

Den 21 oktober starter  ITS World Congress i Singapore.  Den 26. ITS kongressen viser frem mangfoldet av løsninger innenfor multimodal mobilitet og de gode eksemplene på transportinnovasjon. Den samler transport-/mobiliteteksperter, industrien, forskere, offentlige transport miljø og beslutningstakere fra hele verden for å presentere, diskutere og utveksle erfaringer om utviklingen innen ITS. ITS Norge er på … les mer


Regjeringen opprettholder støtten til ITS Norge

ITS Norge konstaterer at regjeringen har foreslått å opprettholde støtten til ITS Norge også i 2020. I sin proposisjon til Stortinget (Prop 1. S) forslår regjeringen å opprettholde tilskuddet til ITS Norge på samme nivå som de foregående årene. Dette gjør foreningen privilegert, fordi tilskuddet dekker basiskostnadene til administrasjonen og gjør det mulig å ha … les mer


Oslo kommune markedsundersøkelse – smart parkering

Please see below for English translation* Oslo kommune Bymiljøetaten (BYM) vurderer å gjennomføre ei teknologiutprøving/pilot med mål om å forbetre kvardagen for brukarar av handikapparkering i Oslo sentrum ved å tilby eit system for å dele ledig/opptatt-status i sanntid for parkeringsplasser med brukarame. Vi ønskjer i denne sammenhengen informasjon om kva løysninger og leverandører som … les mer


Nordic Mobility Innovation Platform – will change the way people move.

ITS Norway is proud to present the Nordic Mobility Innovation Platform (NMIP) project. NMIP is a projected granted funds from Nordic Innovation and will facilitate the creation of a unified and standardized mobility market. Read the NMIP press release Seamless mobility, using several modes of transportation other than the personal motor vehicle, across the Nordics … les mer


Seminar om ITS standardisering i ISO, CEN og ETSI, 4 oktober kl 10-14 

Den raske utviklingen innen transportsektoren vil kreve stadig mer samarbeid på tvers av bransjer og landegrenser. Bruk av internasjonale standarder er derfor essensielt for å oppnå dette. For å lette tilgangen til stoffet har Statens vegvesen samlet informasjon om ITS standardisering innen ISO, CEN og ETSI i en rapport. Denne vil bli presentert i auditoriet … les mer


Transport 21 – innspill

Transport21 er en strategigruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet, bestående av 17 representanter fra ulike deler av transportsystemet. Transport21 sitt mandat er å gi strategiske råd og anbefaling om hvordan forskning, utvikling og innovasjon skal brukes for en mer effektiv verdiskapning i transportsektoren. Strategien er planlagt ferdigstilt ved utgangen av 2019. Mange av ITS Norge sine medlemmer … les mer