Kategori: Nyheter

Vi ønsker nye medlemmer velkommen til ITS Norway

Intelligate AS er et oppstarts selskap som holder til på Raufoss. Bedriften har som mål å utvikle miljøvennlig, helhetlig infrastruktur for Intelligente transportsystemer. I korte trekk går det ut på å kombinere gatebelysning med «hybler» for sensorer og annet informasjons-innsamlingsutstyr. Systemet er basert på komponenter i aluminium og har redundant strøm- og fibertilknytning. Slik bidrar … les mer


Barents ITS rapport

For myndighetene i Barentsregionen har ITS Norway skrevet en rapport som beskriver status for ITS piloter, systemer og utviklingsprosjekter i de nordligste regionene i Norge, Sverige, Finnland, og nordøstlige Russland. Rapporten er mest rettet mot vegtransport og ser på de spesielle utfordringene vær, topografi og ikke mist utfordringene grensekryssingene medfører. Barents-ITS-rapporten er en del av … les mer


ITS Norway – prosjekt oversikt

Ideen med foreningen er å samle kunder, leverandører og forskningsinstitutter for å få i gang aktiviteter som bidrar til en renere, sikrere og smartere transportsektor. På våre forskjellige samlinger og turer deles kompetanse og erfaringer – og behovet for nye produkter og tjenester blir tydeligere. ITS Norge benytter møteplassene til å initiere utviklingsprosjekter som skal … les mer


Velkommen til Powerzeek

Powerzeek med Dag Lilletvedt i spissen formidler gjennom sin digitale markedsplass renere og billigere marine drivstoff. Han disrupter sin egen business og gjør noe som er unikt i det maritime industrien. Alt vi gjør sier, Daglig Leder Dag Lilletvedt – er å gjøre det lettere for skip og rederier til å bruke renere maritime energi. … les mer


Green Deal – Vet du hva en trillion euro er?

EUs Green Deal; store forretningsmuligheter og gode muligheter for utviklingsstøtte! Det er ikke bare korona som lager overskrifter i Europa for tiden. EU har bestemt seg for å bli det første klimanøytrale kontinentet på kloden (har de glemt Antarktis?) – og har lansert handlingsplanen Green Deal. Endringene i klima og systematisk nedbygging av miljøet oppfattes … les mer


ALICE 2020 workplan and planned activities

In this unique situation, freight transport and logistics is on the “hot” spot. It is more visible than ever for all citizens why freight transport, logistics and supply chains are so important so we are able to access food, healthcare products, pharmaceuticals and all kind of goods needed to manage this situation. The year ended … les mer


Troms og Finnmark fylkeskommune partner i ITS Norway

Etter regionsreformen i januar 2020 ble Troms og Finnmark fylkene slått sammen. De var begge partner i ITS Norway. Vi er veldig glade for at de nye fylket Troms og Finnmark fylkeskommune ser verdien og fortsette som partner i ITS Norway. Kristina Hansen fylkesråd for samferdsel i Trom og Finnmark fylkeskommune sier at medlemskapet i … les mer


Viken er partner i ITS Norge

Vi er veldig stolt over å få med Viken fylkeskommune som partner i ITS Norge. Viken er det mest folkerike fylket i Norge og har mobilitet og bærekraft som sine kjernesatsingsområder. Fylkeskommunen ønsker å styrke og videreutvikle samarbeid og nettverk på mobilitetsområdet. «Gjennom et tett samarbeid med ITS Norge får vi tilgang til et bredt … les mer


ITS Norge avlyser alle fysiske arrangement inntil videre

Etter myndighetenes helseråd som følge av COVID-19 viruset, mener vi det er en riktig og ansvarlig beslutning å avlyse alle fysiske arrangement og møter til situasjonen er under kontroll. ITS Norge ser på muligheter med å avholde webinar-møter i stedet. Lykkes vi med dette kan vi ta opp mange forskjellige tema og etablere en ny … les mer


ITS – prisen 2019 går til…

Som følge av spredningen av COVID-19 viruset ble ITS konferansen 2020 (torsdag den 12.3) avlyst. ITS-prisen som skulle ha vært et høydepunkt på konferansen ble i stedet for utdelt under generalforsamlingen til ITS Norge. Styret i ITS Norge er jury for prisen og er veldig glade for å ha tildelt ITS-prisen 2019 til Torgeir Vaa. … les mer


Nyheter fra Kapsch – leveranse av trafikkstyringssystem til Malaga.

City of Málaga and Kapsch sign agreement to test and develop latest demand and capacity management in urban traffic. Vienna, February 25, 2020 – The cooperative agreement with Kapsch TrafficCom (Kapsch) will make Málaga the first city in Europe to test the latest dynamic signaling system and real-time traffic optimizer for the improvement of urban … les mer


Avlyst – ITS Norge Konferansen 12.3

11.03.2020 Vi beklager å måtte informere dere om at vi har besluttet å avlyse ITS Konferansen 2020 som skulle ha vært avholdt i morgen. Etter en nøye vurdering av situasjonen og myndighetenes helseråd som følge av COVID-19 viruset, mener vi det er en riktig og ansvarlig beslutning å avlyse konferansen. Vi beklager ulempen dette måtte … les mer


-vill bidra med kompetanse og erfaringer i Norge

Knowit er et konsulentselskap med ca 2000 ansatte på 14 kontorer i Norden samt i Tyskland. Vi ønsker dem velkommen som medlem i ITS Norge! Knowit Objectnet har mobilitet som ett av sine satsingsområder – sier Frode Kjos Direktør forretningsutvikling mobilitet i Knowit. Vi kjenner driverne, rammebetingelsene, økosystemene, aktørene og utfordringene innen mobilitet, sier Kjos. … les mer


ITS World Congress 2020 – Los Angeles

ITS World Congress i Los Angeles den 4.10-8.10. I år som i fjor skal ITS Norge delta med sine medlemmer på den Nordiske Paviljongen. Den Nordiske Paviljongen har fått et ansiktsløft og skal til større grad en tidligere støtte de nordiske mobilitets aktørenes produkter og tjenester. Her er en liten teaser på hvordan vi tenker … les mer


Transport21 strategien er publisert

Transport21 skal gi strategiske råd og anbefalinger om hvordan transportsektoren kan bruke forskning, utvikling og innovasjon for verdiskaping. Transport21 strategigruppe er en bredt sammensatt strategigruppe for arbeidet med representanter fra næringsliv, FoU-aktører og myndigheter. Strategigruppen har sammenfattet sitt arbeid i en rapport som ble overlevert til Samferdselsdepartementet i desember 2019. Transport21 rapporten


Forus PRT får ny faglig sterk seniorrådgiver

Vi er glade for å fortelle at tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen blir fra 1. desember seniorrådgiver i ITS Norges medlem Forus PRT. Forus PRT eies av Seabrokers og Boreal og er det ledende selskapet i Norge på autonome busser. Daglig leder Linn Terese Lohne Marken er glad å få han som seniorrådgiver – Ketil Solvik-Olsen … les mer


Barentsregionen – ITS status og planlagte ITS-tiltak og ITS piloter

ITS Norge er stolt over å få utrede en statusrapport for alle slags ITS-tiltak og ITS piloter i Barentsregionen. Vi skal se på relevante ITS prosjekter med grensekryssende dimensjoner og prosjekter som har overføringsverdi for andre land i Barentsregionen. Vi skal gjennomføre en kartlegging i Barentsregionen av ekstisterende og planlagte ITS løsninger. Vi skal se … les mer


ITS Norge mener: Regionsendringen – ITS Norge bidrar med det faglige

Neste år vil regionsreformen være et faktum, da vil de fleste medarbeiderne fra Statens vegvesen være ansatt i de nye fylkene, regioner og divisjoner eller være ute av det offentlige. Dette betyr at mange gode fagfolk fra ITS-områdene ender opp i nye roller og behovet for denne kompetansen rekrutteres på nytt mange steder. Det er … les mer


Call for Proposals: Nordic Smart Mobility and Connectivity – Round 2 from Nordic Innovation

The purpose of this call is to foster the establishment of Nordic innovation projects, new Nordic partnerships, value chains and/or business models in the field of Nordic Smart Mobility and Connectivity. Focusing on these two topics. 1. Seamless, integrated and people-centric mobility, or 2. Sustainable, secure, energy-efficient and decarbonized mobility Read more here and apply >>


Takk for suksessen i Singapore under ITS World Congress 2019

ITS World Congress 2019 ble avhold i Singapore fra 21 til og med 24 oktober. Det ble en suksess for våre norske og nordiske deltakere. Sammen med ITS foreningene i Sverige, Finland og Estland hadde vi en nordisk paviljong hvor mange interessante og viktige temaer rundt mobilitet ble diskutert og delt. Det å ha et … les mer