Kategoriarkiv: Nyheter

Nettverk for transportsikkerhet 2018 – seminar i Oslo 16.3

Nettverk for transportsikkerhet er et prosjekt finansieret av Forskningsrådet for perioden 2015 – 2018. Den 16.3 arrangeres det et seminar i Oslo for å formidle og diskutere forskningsresultater og erfaringer på tvers av sektorer, i tillegg til å adressere forskningsfaglige utfordringer. Fokus i nettverket er på muligheter og risiko knyttet til nye teknologier og nye organisasjonsformer… Les mer

The 5th DATEX II User Forum i Utrecht 23-24 May

Datex II User Forum arrangeres hvert andre år og samler ca 100-150 deltagere fra hele Europa. Det er hovedsakelig vegmyndigheter, private vegoperatører, konsulentmiljøer, IKT utviklere, representanter fra EU-kommisjonen og brukere av Datex (Tjenestetilbydere) som deltar. Årets Forum avholdes i Utrecht 23. og 24. mai. Les mer

Datatilsynet: Ny strategi for et godt personvern i samferdselssektoren.

Torsdag den 7. desember kom Datatilsynet med sin strategi som skal hjelpe samferdselssektoren å legge til rette for det nye personvernregelverket som innføres i hele Europa i 2018. ITS Norge, en tydelig aktør for utvikling av ITS (intelligente transport systemer) i Norge synes strategien er bra og at den kommer på et riktig tidspunkt. Trond Hovland daglig… Les mer

Workshop: Droner – bruksområder og muligheter i transportsektoren

Bruken av droner, dvs. førerløse luftfartøyer, øker kraftig og finner stadig nye anvendelsesområder. I transportsektoren ønsker flere og flere å bruke droner for å gjøre sektoren sikrere og mer effektiv. I tillegg til at droner muliggjør nye og fleksible transporttjenester, kan droner også benyttes for overvåkning av kjøretøyer, transportoperasjoner og transportinfrastruktur. Les mer