Kategori: Nyheter

ITS World Congress 2019 i Singapore

Den 21 oktober starter  ITS World Congress i Singapore.  Den 26. ITS kongressen viser frem mangfoldet av løsninger innenfor multimodal mobilitet og de gode eksemplene på transportinnovasjon. Den samler transport-/mobiliteteksperter, industrien, forskere, offentlige transport miljø og beslutningstakere fra hele verden for å presentere, diskutere og utveksle erfaringer om utviklingen innen ITS. ITS Norge er på … les mer


Regjeringen opprettholder støtten til ITS Norge

ITS Norge konstaterer at regjeringen har foreslått å opprettholde støtten til ITS Norge også i 2020. I sin proposisjon til Stortinget (Prop 1. S) forslår regjeringen å opprettholde tilskuddet til ITS Norge på samme nivå som de foregående årene. Dette gjør foreningen privilegert, fordi tilskuddet dekker basiskostnadene til administrasjonen og gjør det mulig å ha … les mer


Oslo kommune markedsundersøkelse – smart parkering

Please see below for English translation* Oslo kommune Bymiljøetaten (BYM) vurderer å gjennomføre ei teknologiutprøving/pilot med mål om å forbetre kvardagen for brukarar av handikapparkering i Oslo sentrum ved å tilby eit system for å dele ledig/opptatt-status i sanntid for parkeringsplasser med brukarame. Vi ønskjer i denne sammenhengen informasjon om kva løysninger og leverandører som … les mer


Nordic Mobility Innovation Platform – will change the way people move.

ITS Norway is proud to present the Nordic Mobility Innovation Platform (NMIP) project. NMIP is a projected granted funds from Nordic Innovation and will facilitate the creation of a unified and standardized mobility market. Read the NMIP press release Seamless mobility, using several modes of transportation other than the personal motor vehicle, across the Nordics … les mer


Seminar om ITS standardisering i ISO, CEN og ETSI, 4 oktober kl 10-14 

Den raske utviklingen innen transportsektoren vil kreve stadig mer samarbeid på tvers av bransjer og landegrenser. Bruk av internasjonale standarder er derfor essensielt for å oppnå dette. For å lette tilgangen til stoffet har Statens vegvesen samlet informasjon om ITS standardisering innen ISO, CEN og ETSI i en rapport. Denne vil bli presentert i auditoriet … les mer


Transport 21 – innspill

Transport21 er en strategigruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet, bestående av 17 representanter fra ulike deler av transportsystemet. Transport21 sitt mandat er å gi strategiske råd og anbefaling om hvordan forskning, utvikling og innovasjon skal brukes for en mer effektiv verdiskapning i transportsektoren. Strategien er planlagt ferdigstilt ved utgangen av 2019. Mange av ITS Norge sine medlemmer … les mer


Forus PRT har nå Boreal med på laget!

Vårt medlem Forus PRT var først ut i Norge med selvkjørende busser, og er en pioner som har vært med på å åpne opp lovverket for autonome busser. Nå slår lokale krefter seg sammen, Boreal kjøper seg inn i Forus PRT med 50 prosent. Forus PRT har alltid hatt store ambisjoner for fremtiden, og med … les mer


Innspillsmøte til Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin AI strategi

Gikk du glipp av vårt frokostseminar sammen med Kommunal- og moderniseringsdepartementet om AI og mobilitet? Vi har alle opptakene samt presentasjonene i pdf format. Er det noe som du ønsker ITS Norge skal ta opp som tema? Ta kontakt med oss.   AI og mobilitet


Hils velkommen til våre nye medlemmer!

Vi ser at interessen for ITS og hvordan ITS virker i samfunnet øker. Både offentlige og private strever med å forstå omfanget av ITS og smart mobilitet. Hva er konsekvensene av teknologiendringene på områder som infrastruktur, organisering, lovgivning, forretningsmodeller og samarbeid? ITS Norge er et kompetansenettverk med både nasjonale og internasjonale grener. Medlemmene av nettverket … les mer


2019-utlysningen av Pilot-T midler er nå åpnet

Forskningsrådet og Innovasjon Norge lyser ut totalt 60 millioner kroner i Pilot-T-ordningen til prosjekter i skjæringsfeltet IKT/transport. Målet er å få gode løsninger raskere over i bruk gjennom å utvikle og teste eller pilotere teknologier og forretningsmodeller med potensial til å påvirke fremtidens transportsystem slik at det blir mer sikkert, øker fremkommeligheten og reduserer utslipp. … les mer


Nye Veier AS har installert moderne sensorteknologi på E18 Tvedestrand – Arendal

Mandag 1. juli ble det installert og satt i drift et nytt og moderne sensorsystem i veibanen på nyåpnede E18 Tvedestrand – Arendal.   Digitale veimålinger Nye Veier skal være en fulldigital innovativ kraft i bransjen – drevet av data for å skape samfunns- og trafikantnytte. Vi har derfor et behov for å samle, koble … les mer


Innovasjonskonferansen e-nav.no 2019

Vi samler for sjette gang bredden av norsk maritim industri, myndigheter og forskningsmiljøer til en nasjonal arena om smartere, sikrere og mer effektive maritime operasjoner og skipsfart. På årets konferanse vil du tilegne deg kunnskap om blant annet dagens e-nav prosjekter og forskning, GPS-jamming og elektronisk navigasjon og hvilke nye muligheter vi har med maritim … les mer


Human Explorer: 17. – 19. september i Brussel

I rammen av den europeiske mobilitetsuka, går BOZAR og Buskerud fylkeskommune sammen for å se nærmere på begrepet mobilitet. Dette samarbeidet har fått navnet «Human Explorer» og vil resultere i en serie av innlegg, paneldiskusjoner og prosjektpresentasjoner den 17., 18. og 19. september. Som et «house of change» i hjertet av den europeiske hovedstaden, er … les mer


Rapport om bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet

Ekspertutvalgets rapport «Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet» ble før helgen overrakt til samferdselsministeren. Transportsektoren vil transformeres ved hjelp av IKT-trender og digitalisering, noe som kan føre til reduserte utslipp, gi den reisende en bedre opplevelse og styrke industrien. Rapporten summerer opp bredden av utviklingstrekk i transportsektoren, den peker på områder der Norge kan bli … les mer


ITS Norge i Arendalsuka

Under Arendals uka den 12.-17. august er ITS Norge på plass. Arendalsuka har gjennom de siste årene etablert seg til å bli en viktig og interessant arena for alle som er samfunnsinteresserte og vill synes. For ITS Norge sin del er det en uke med nettverksbygging, påvirkning, debatter og en arena der vårt interesseområde – … les mer


To viktige transport og mobilitet konferanser i 2020

Transport og mobilitet bransjen går gjennom store endringer. Denne endringen gjelder alle forskjellige aspekter av mobilitet for passasjerer og gods. Endringen er aktivert og drevet av digitale og automatisering teknologier. Endringen hjelper oss til å tilrettelegge tiltak for å redusere klimaendringene, forbedre trafikksikkerheten og å sikre jobber og knowhow. Send inn papers til to viktige … les mer


Nordisk Paviljong i Singapore

Vi fortsetter med suksessen og har en felles Nordisk Paviljong i forbindelse med  ITS World Congress i Singapore. Vi er stolte over å reise til Singapore med Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Kystverket, SINTEF, TØI, Bouvet, Kongsberg Norcontrol, SAMS Norway, Disruptive Engineering og ITS Perception.   ITS World Congress er verdens ledende transportteknologi kongress og holdes fra … les mer


Terje Moe Gustavsen

Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om at Vegdirektør Terje Moe Gustavsen er gått bort. Terje har vært en raus støttespiller og en god venn av ITS Norge. Han sa aldri nei til å stille opp for foreningen, og var en svært engasjert diskusjonspartner når ny teknologi sto på dagsorden. Terje skjønte … les mer


Pressemelding fra vårt medlem Trafsys

Trafsys etablerer Data Science-avdeling Trafsys har besluttet å utnytte den raske utviklingen innen Big Data analytics, AI og Machine Learning til å bygge inn kraftfull funksjonalitet i framtidige intelligente transportsystemer. Dette inkluderer Trafsys egenutviklede system for overordnet styring og overvåkning av trafikk, Trafvision. Les hele pressemeldingen her >>  


AI i transportsektoren

Gikk du glipp om kunstig intelligens i transportsektoren frokostseminaret sammen med @OFV?     Nå finner du alle foredragene og presentasjonene om kunstig intelligens i transportsektoren her >>