Kategori: Nyheter

Pangstart Accelerator – Akseleratorprogram for tech-scaleups

Er du en gründer og på jakt etter kunder og kapital? Da burde du lese dette: Vår samarbeidspartner Smart Innovation Norway har gleden av å presentere sitt splitter nye akseleratorprogram for tech-scaleups, Pangstart Accelerator. Pangstart Accelerator er et tre måneder langt akseleratorprogram for tech-scaleups med fokus på vekst. For å sikre vekst i din scaleup … les mer


DATEX II at the heart of connectivity – 6th DATEX II Forum

With Version 3, DATEX II is now at the heart of connectivity, supporting the digitalisation of road traffic and travel information. Next to important updates implemented for national road operators and service providers, DATEX II has broadened its focus to the domains of urban mobility, electro mobility charging infrastructure, logistics, electronic traffic regulations and cooperative, … les mer


Velkommen til vårt nye medlem – Cencom

CenCom  har siden 1989 hatt som formål å drive med utvikling, produksjon, salg og service av teknologiprodukter. Taxinæringen er primærkunden med appen Taxifix. CenCom operer over hele Norden. Salgssjef Kevin Gonaseelan: «For oss er det veldig naturlig og viktig å ta del i ITS Norway sitt nettverk. Vi har lenge fulgt med på nettverket og … les mer


AI+ internasjonal digital konferanse

AI + er en ny internasjonal digital konferanse og vil bli avholdt for første gang 15.-17. September 2020. Neste år håper vi på en fysisk konferanse i Halden. ITS Norge sitter i styringsgruppen til Anvendt AI klyngen i Halden. Meld deg på et interessant og viktig webinar om anvendt AI.      


RFT Smart parkering Oslo kommune

Alminnelig kunngjøring av konkurranse Oslo kommune Bymiljøetaten ønsker å gjennomføre et pilotprosjekt i Oslo sentrum med mål om å forbedre hverdagen for brukere av handikapparkering ved å tilby et system for å dele ledig/opptatt- status på parkeringsplasser. Les mer her >>  


ITS Arena er flyttet til mars i 2021

ITS Arena sitt hodemål er å skape en nøytral møteplass for innovativ teknologi og en samspillsplattform innenfor ITS. ITS Norway ønsker koble sammen myndigheter, næringsliv, forsking og akademia til en samspillsplattform- ITS Arena – som muliggjør forståelse og deltakelse for ITS prosjekter samt god innsikt i regulatorrollens sin fremtidige krav og behov. Årets ITS Arena … les mer


Forus PRT er nå Mobility Forus

Forus PRT har mange års erfaring innen mobilitet, og i en bransje hvor teknologi er i stadig endring, har vi også sett nødvendigheten for å endre navn. PRT som i Personal Rapid Transit – treffer noe av det vi jobber for, men selskapets arbeid favner mye bredere og dekker et større område. Mobility Forus gjør … les mer


Bli kjent med våre nye medlemmer i ITS Norway

Vi ønsker varmt velkommen til våre to nyeste medlemmene i ITS Norway. Proactima har gjennom 17 år gjennomført en rekke vellykkede prosjekter for bedrifter, organisasjoner og myndigheter innen sektorer som transport, maritim, offentlig, kraft, havbruk og olje og gass. De er et nasjonalt anerkjent fagmiljø og har høy kompetanse og forståelse innenfor bl.a. risikostyring, bærekraft, … les mer


Invitation to Green & Smart Recovery – Mobility 2.0 virtual congress

INVITATION Do you have what it takes to reinvent your business to survive in the post-covid world? Outsmart your competition and join the leaders of the smart mobility revolution. Reserve your spot at the Green & Smart Recovery – Mobility 2.0 congress on Thursday 11 June 2020 10:00 – 16:00 (CET). Green recovery, digitalization, automation, … les mer


Vi ønsker nye medlemmer velkommen til ITS Norway

Intelligate AS er et oppstarts selskap som holder til på Raufoss. Bedriften har som mål å utvikle miljøvennlig, helhetlig infrastruktur for Intelligente transportsystemer. I korte trekk går det ut på å kombinere gatebelysning med «hybler» for sensorer og annet informasjons-innsamlingsutstyr. Systemet er basert på komponenter i aluminium og har redundant strøm- og fibertilknytning. Slik bidrar … les mer


Barents ITS rapport

For myndighetene i Barentsregionen har ITS Norway skrevet en rapport som beskriver status for ITS piloter, systemer og utviklingsprosjekter i de nordligste regionene i Norge, Sverige, Finnland, og nordøstlige Russland. Rapporten er mest rettet mot vegtransport og ser på de spesielle utfordringene vær, topografi og ikke mist utfordringene grensekryssingene medfører. Barents-ITS-rapporten er en del av … les mer


ITS Norway – prosjekt oversikt

Ideen med foreningen er å samle kunder, leverandører og forskningsinstitutter for å få i gang aktiviteter som bidrar til en renere, sikrere og smartere transportsektor. På våre forskjellige samlinger og turer deles kompetanse og erfaringer – og behovet for nye produkter og tjenester blir tydeligere. ITS Norge benytter møteplassene til å initiere utviklingsprosjekter som skal … les mer


Velkommen til Powerzeek

Powerzeek med Dag Lilletvedt i spissen formidler gjennom sin digitale markedsplass renere og billigere marine drivstoff. Han disrupter sin egen business og gjør noe som er unikt i det maritime industrien. Alt vi gjør sier, Daglig Leder Dag Lilletvedt – er å gjøre det lettere for skip og rederier til å bruke renere maritime energi. … les mer


Green Deal – Vet du hva en trillion euro er?

EUs Green Deal; store forretningsmuligheter og gode muligheter for utviklingsstøtte! Det er ikke bare korona som lager overskrifter i Europa for tiden. EU har bestemt seg for å bli det første klimanøytrale kontinentet på kloden (har de glemt Antarktis?) – og har lansert handlingsplanen Green Deal. Endringene i klima og systematisk nedbygging av miljøet oppfattes … les mer


ALICE 2020 workplan and planned activities

In this unique situation, freight transport and logistics is on the “hot” spot. It is more visible than ever for all citizens why freight transport, logistics and supply chains are so important so we are able to access food, healthcare products, pharmaceuticals and all kind of goods needed to manage this situation. The year ended … les mer


Troms og Finnmark fylkeskommune partner i ITS Norway

Etter regionsreformen i januar 2020 ble Troms og Finnmark fylkene slått sammen. De var begge partner i ITS Norway. Vi er veldig glade for at de nye fylket Troms og Finnmark fylkeskommune ser verdien og fortsette som partner i ITS Norway. Kristina Hansen fylkesråd for samferdsel i Trom og Finnmark fylkeskommune sier at medlemskapet i … les mer


Viken er partner i ITS Norge

Vi er veldig stolt over å få med Viken fylkeskommune som partner i ITS Norge. Viken er det mest folkerike fylket i Norge og har mobilitet og bærekraft som sine kjernesatsingsområder. Fylkeskommunen ønsker å styrke og videreutvikle samarbeid og nettverk på mobilitetsområdet. «Gjennom et tett samarbeid med ITS Norge får vi tilgang til et bredt … les mer


ITS Norge avlyser alle fysiske arrangement inntil videre

Etter myndighetenes helseråd som følge av COVID-19 viruset, mener vi det er en riktig og ansvarlig beslutning å avlyse alle fysiske arrangement og møter til situasjonen er under kontroll. ITS Norge ser på muligheter med å avholde webinar-møter i stedet. Lykkes vi med dette kan vi ta opp mange forskjellige tema og etablere en ny … les mer


ITS – prisen 2019 går til…

Som følge av spredningen av COVID-19 viruset ble ITS konferansen 2020 (torsdag den 12.3) avlyst. ITS-prisen som skulle ha vært et høydepunkt på konferansen ble i stedet for utdelt under generalforsamlingen til ITS Norge. Styret i ITS Norge er jury for prisen og er veldig glade for å ha tildelt ITS-prisen 2019 til Torgeir Vaa. … les mer


Nyheter fra Kapsch – leveranse av trafikkstyringssystem til Malaga.

City of Málaga and Kapsch sign agreement to test and develop latest demand and capacity management in urban traffic. Vienna, February 25, 2020 – The cooperative agreement with Kapsch TrafficCom (Kapsch) will make Málaga the first city in Europe to test the latest dynamic signaling system and real-time traffic optimizer for the improvement of urban … les mer