Kategori: Nyheter

Avlyst – ITS Norge Konferansen 12.3

11.03.2020 Vi beklager å måtte informere dere om at vi har besluttet å avlyse ITS Konferansen 2020 som skulle ha vært avholdt i morgen. Etter en nøye vurdering av situasjonen og myndighetenes helseråd som følge av COVID-19 viruset, mener vi det er en riktig og ansvarlig beslutning å avlyse konferansen. Vi beklager ulempen dette måtte … les mer


-vill bidra med kompetanse og erfaringer i Norge

Knowit er et konsulentselskap med ca 2000 ansatte på 14 kontorer i Norden samt i Tyskland. Vi ønsker dem velkommen som medlem i ITS Norge! Knowit Objectnet har mobilitet som ett av sine satsingsområder – sier Frode Kjos Direktør forretningsutvikling mobilitet i Knowit. Vi kjenner driverne, rammebetingelsene, økosystemene, aktørene og utfordringene innen mobilitet, sier Kjos. … les mer


ITS World Congress 2020 – Los Angeles

ITS World Congress i Los Angeles den 4.10-8.10. I år som i fjor skal ITS Norge delta med sine medlemmer på den Nordiske Paviljongen. Den Nordiske Paviljongen har fått et ansiktsløft og skal til større grad en tidligere støtte de nordiske mobilitets aktørenes produkter og tjenester. Her er en liten teaser på hvordan vi tenker … les mer


Transport21 strategien er publisert

Transport21 skal gi strategiske råd og anbefalinger om hvordan transportsektoren kan bruke forskning, utvikling og innovasjon for verdiskaping. Transport21 strategigruppe er en bredt sammensatt strategigruppe for arbeidet med representanter fra næringsliv, FoU-aktører og myndigheter. Strategigruppen har sammenfattet sitt arbeid i en rapport som ble overlevert til Samferdselsdepartementet i desember 2019. Transport21 rapporten


Forus PRT får ny faglig sterk seniorrådgiver

Vi er glade for å fortelle at tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen blir fra 1. desember seniorrådgiver i ITS Norges medlem Forus PRT. Forus PRT eies av Seabrokers og Boreal og er det ledende selskapet i Norge på autonome busser. Daglig leder Linn Terese Lohne Marken er glad å få han som seniorrådgiver – Ketil Solvik-Olsen … les mer


Barentsregionen – ITS status og planlagte ITS-tiltak og ITS piloter

ITS Norge er stolt over å få utrede en statusrapport for alle slags ITS-tiltak og ITS piloter i Barentsregionen. Vi skal se på relevante ITS prosjekter med grensekryssende dimensjoner og prosjekter som har overføringsverdi for andre land i Barentsregionen. Vi skal gjennomføre en kartlegging i Barentsregionen av ekstisterende og planlagte ITS løsninger. Vi skal se … les mer


ITS Norge mener: Regionsendringen – ITS Norge bidrar med det faglige

Neste år vil regionsreformen være et faktum, da vil de fleste medarbeiderne fra Statens vegvesen være ansatt i de nye fylkene, regioner og divisjoner eller være ute av det offentlige. Dette betyr at mange gode fagfolk fra ITS-områdene ender opp i nye roller og behovet for denne kompetansen rekrutteres på nytt mange steder. Det er … les mer


Call for Proposals: Nordic Smart Mobility and Connectivity – Round 2 from Nordic Innovation

The purpose of this call is to foster the establishment of Nordic innovation projects, new Nordic partnerships, value chains and/or business models in the field of Nordic Smart Mobility and Connectivity. Focusing on these two topics. 1. Seamless, integrated and people-centric mobility, or 2. Sustainable, secure, energy-efficient and decarbonized mobility Read more here and apply >>


Takk for suksessen i Singapore under ITS World Congress 2019

ITS World Congress 2019 ble avhold i Singapore fra 21 til og med 24 oktober. Det ble en suksess for våre norske og nordiske deltakere. Sammen med ITS foreningene i Sverige, Finland og Estland hadde vi en nordisk paviljong hvor mange interessante og viktige temaer rundt mobilitet ble diskutert og delt. Det å ha et … les mer


ALICE og funding for logistikkforskning og innovasjon i 2020

ITS Norge er medlem i ALICE – Alliance for Logistics Innovation through Collaboration in Europe. ALICE har et webinar om forskjellige funding mekansimer for logistikkforskning og innovasjon i 2020 og for å gi et rammeverk for medlemmene for å erklære sin interesse og introdusere bidragene. Ta kontakt med ITS Norge for mer informasjon. Are you … les mer


ITS World Congress 2019 i Singapore

Den 21 oktober starter  ITS World Congress i Singapore.  Den 26. ITS kongressen viser frem mangfoldet av løsninger innenfor multimodal mobilitet og de gode eksemplene på transportinnovasjon. Den samler transport-/mobiliteteksperter, industrien, forskere, offentlige transport miljø og beslutningstakere fra hele verden for å presentere, diskutere og utveksle erfaringer om utviklingen innen ITS. ITS Norge er på … les mer


Regjeringen opprettholder støtten til ITS Norge

ITS Norge konstaterer at regjeringen har foreslått å opprettholde støtten til ITS Norge også i 2020. I sin proposisjon til Stortinget (Prop 1. S) forslår regjeringen å opprettholde tilskuddet til ITS Norge på samme nivå som de foregående årene. Dette gjør foreningen privilegert, fordi tilskuddet dekker basiskostnadene til administrasjonen og gjør det mulig å ha … les mer


Oslo kommune markedsundersøkelse – smart parkering

Please see below for English translation* Oslo kommune Bymiljøetaten (BYM) vurderer å gjennomføre ei teknologiutprøving/pilot med mål om å forbetre kvardagen for brukarar av handikapparkering i Oslo sentrum ved å tilby eit system for å dele ledig/opptatt-status i sanntid for parkeringsplasser med brukarame. Vi ønskjer i denne sammenhengen informasjon om kva løysninger og leverandører som … les mer


Nordic Mobility Innovation Platform – will change the way people move.

ITS Norway is proud to present the Nordic Mobility Innovation Platform (NMIP) project. NMIP is a projected granted funds from Nordic Innovation and will facilitate the creation of a unified and standardized mobility market. Read the NMIP press release Seamless mobility, using several modes of transportation other than the personal motor vehicle, across the Nordics … les mer


Seminar om ITS standardisering i ISO, CEN og ETSI, 4 oktober kl 10-14 

Den raske utviklingen innen transportsektoren vil kreve stadig mer samarbeid på tvers av bransjer og landegrenser. Bruk av internasjonale standarder er derfor essensielt for å oppnå dette. For å lette tilgangen til stoffet har Statens vegvesen samlet informasjon om ITS standardisering innen ISO, CEN og ETSI i en rapport. Denne vil bli presentert i auditoriet … les mer


Transport 21 – innspill

Transport21 er en strategigruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet, bestående av 17 representanter fra ulike deler av transportsystemet. Transport21 sitt mandat er å gi strategiske råd og anbefaling om hvordan forskning, utvikling og innovasjon skal brukes for en mer effektiv verdiskapning i transportsektoren. Strategien er planlagt ferdigstilt ved utgangen av 2019. Mange av ITS Norge sine medlemmer … les mer


Forus PRT har nå Boreal med på laget!

Vårt medlem Forus PRT var først ut i Norge med selvkjørende busser, og er en pioner som har vært med på å åpne opp lovverket for autonome busser. Nå slår lokale krefter seg sammen, Boreal kjøper seg inn i Forus PRT med 50 prosent. Forus PRT har alltid hatt store ambisjoner for fremtiden, og med … les mer


Innspillsmøte til Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin AI strategi

Gikk du glipp av vårt frokostseminar sammen med Kommunal- og moderniseringsdepartementet om AI og mobilitet? Vi har alle opptakene samt presentasjonene i pdf format. Er det noe som du ønsker ITS Norge skal ta opp som tema? Ta kontakt med oss.   AI og mobilitet


Hils velkommen til våre nye medlemmer!

Vi ser at interessen for ITS og hvordan ITS virker i samfunnet øker. Både offentlige og private strever med å forstå omfanget av ITS og smart mobilitet. Hva er konsekvensene av teknologiendringene på områder som infrastruktur, organisering, lovgivning, forretningsmodeller og samarbeid? ITS Norge er et kompetansenettverk med både nasjonale og internasjonale grener. Medlemmene av nettverket … les mer


2019-utlysningen av Pilot-T midler er nå åpnet

Forskningsrådet og Innovasjon Norge lyser ut totalt 60 millioner kroner i Pilot-T-ordningen til prosjekter i skjæringsfeltet IKT/transport. Målet er å få gode løsninger raskere over i bruk gjennom å utvikle og teste eller pilotere teknologier og forretningsmodeller med potensial til å påvirke fremtidens transportsystem slik at det blir mer sikkert, øker fremkommeligheten og reduserer utslipp. … les mer