Kategori: Nyheter

Invitasjon: Bidra til forskning som kan gi bedre åpne data

Har du brukt åpne data? Ønsker du å bidra til at det i fremtiden skal bli mer åpne data, mer relevante åpne data og åpne data som det er lett å bruke? Forskningsprosjektet Open Transport Data (OTD) inviterer deg til å delta i en fokusgruppe hvor erfaringer med åpne data diskuteres.


Nye medlemsavgifter fra 2018

Generalforsamlingen i ITS Norge godkjente 14. mars 2018 ny struktur for medlemsavgifter i foreningen. Vedtektene som regulerer kontingent ble endret slik at medlemsavgiften nå består av kontingent og serviceavgift. Mange andre foreninger har tilsvarende løsning. 


Regjeringen vil dele data fra samferdselssektoren – ønsker flere smarte løsninger

Les om regjeringens nye data strategie og tanker rundt det. Pressemelding datastrategien Bakgrunn for strategien Dataanalyse kan bidra til å optimalisere prosesser, beslutninger og prognoser. Samtidig kan økt bruk av data bidra til effektivisering, innovasjon og næringsutvikling. Data er drivstoffet inn i digitaliseringsprosesser og økt tilgjengeliggjøring av data fra samferdselssektoren kan bidra til effektivisering og … les mer


Horisont 2020; workshop 23. mai – samarbeid i kommune- og instituttsektoren på samferdselsområdet

Har din organisasjon utfordringer dere ønsker å løse på samferdselsområdet? Kanskje sitter dere på en idé til et innovasjonsprosjekt og er på jakt etter forskningspartnere i eller utenfor Norge?


The 5th DATEX II User Forum i Utrecht 23-24 May

Datex II User Forum arrangeres hvert andre år og samler ca 100-150 deltagere fra hele Europa. Det er hovedsakelig vegmyndigheter, private vegoperatører, konsulentmiljøer, IKT utviklere, representanter fra EU-kommisjonen og brukere av Datex (Tjenestetilbydere) som deltar. Årets Forum avholdes i Utrecht 23. og 24. mai.


ITS Prisen 2017

ITS Norge sin nasjonale konferanse ble gjennomført på Thon Conference i Oslo den 15. mars  2018. Det ble et veldig bra gjennomført arrangement med ca.130 deltagere fra hele Norge. Temaet for årets konferanse var multimodale og tjenesteorienterte løsninger, og vi hadde flotte foredrag fra både inn- og utland. Vi takker alle for en fantastisk deltagelse og … les mer


Meld deg på årets ITS konferanse i Oslo den 15. mars

Programmet til konferansen er snart klar og vi kan allerede nå si at programmet blir veldig spennende og innfallsrikt. Så hold av dagen 15.mars. Påmelding til konferensen er her: ITS Konferansen 2018 Velkommen. 2018 er året for multimodalitet og ITS Konferansen blir ikke noe unntak. Det er med stor entusiasme og nysgjerrighet vi vil bygge fundamentet … les mer


ITS Norge ønsker God Jul og Godt Nytt År 2018

Kjære medlemmer, på vegne av styret og administrasjonen i ITS Norge vil vi ønske hele nettverket en lykkelig og avslappende jul samt en fin nyttårsfeiring. Vi gleder oss til et nytt spennende år og ser frem til å se deg på ITS Norges sine arrangement i 2018.


ITS Norge i internasjonal media om samarbeid innenfor framtidens mobilitets løsninger

Daglig leder Trond Hovland har blitt intervjuet av Traffic Technology International om sine tanker om mobilitet og framtiden. Artikkel på engelsk: http://viewer.zmags.com/publication/1601c0a8#/1601c0a8/14      


Datatilsynet: Ny strategi for et godt personvern i samferdselssektoren.

Torsdag den 7. desember kom Datatilsynet med sin strategi som skal hjelpe samferdselssektoren å legge til rette for det nye personvernregelverket som innføres i hele Europa i 2018. ITS Norge, en tydelig aktør for utvikling av ITS (intelligente transport systemer) i Norge synes strategien er bra og at den kommer på et riktig tidspunkt. Trond Hovland daglig … les mer


Workshop: Fremtidens transport og logistikk – muligheter i Horisont 2020

ENIT arrangerer workshop i samarbeid med Norges forskningsråd den 18. desember. Tema er digitalisering for framtidens transport og logistikk. Workshopen vil gi en innføring i logistikkutfordringene og mulighetene for å utvikle gode løsninger gjennom EUs program for forskning og innovasjon.


Lov om utprøvning av selvkjørende kjøretøy på norske veier er vedtatt i Stortinget tirsdag, den 28.11.2017

ITS Norge er veldig glad for den nye loven som i praksis tillater selvkjørende kjøretøy på veier i Norge. Tirsdag den 28.11. 2017 blev regjeringens lovforslag vedtatt av Stortinget og skal etter planen tre i kraft 1. januar 2018.      Trond Hovland ITS Norge Trond Hovland, daglig leder ITS Norge er svært fornøyd med … les mer


ITS Prisen 2017 – nominer din kandidat nå!

For 2017 ønsker juryen å legge vekt på formidling og nytenking rundt mobilitetstjenester. Kandidater som samtidig viser vilje til innovasjon og entreprenørskap vil konkurrere skarpt om prisen for 2017. Prisen deles ut på ITS Konferansen 2018 den 15. mars i Oslo.


Workshop: Droner – bruksområder og muligheter i transportsektoren

Bruken av droner, dvs. førerløse luftfartøyer, øker kraftig og finner stadig nye anvendelsesområder. I transportsektoren ønsker flere og flere å bruke droner for å gjøre sektoren sikrere og mer effektiv. I tillegg til at droner muliggjør nye og fleksible transporttjenester, kan droner også benyttes for overvåkning av kjøretøyer, transportoperasjoner og transportinfrastruktur.


ITS Norge deltar på innovasjonstur til Silicon Valley.

Initiativet til studiereisen kom fra Samferdselsministeren etter et besøk i Silicon Valley for snart 18 måneder siden. Programmet er utviklet av Norway Innovation House, som er Innovasjon Norges lokale avdeling i Silicon Valley. Formålet med studiereisen (som er den første av to reiser) er å gi norske nøkkelpersoner et innblikk i det siste innen ny … les mer


NTP 2018-2029 – en ITS arbeidsvarsling

For første gang har NTP et eget kapittel om ITS (Intelligente Transportsystemer). Innholdet beskriver hva transportetatene gjør i dag, og hva de viktigste teknologitrendene vil bety for fremtidens mobilitet. 


Se nordover i mai – ITS Borealis

To ITS arrangementer står på kalenderen i Tromsø i mai. Begge med utgangspunkt i prosjekter knyttet til E8 mellom Skibotn og Kilpisjärvi. Først konferansen ITS Borealis den 11.-12. mai og deretter en workshop den 23. mai. Program for sistnevnte planlegges i disse dager via innovasjonssamarbeidet mellom ITS Norge og Integra som sammen driver ITS Arena.


Siste nytt om de internasjonale kongressene 2017 og ’18

Frist for  early-bird påmelding til ITS European Congress 2017 og til ITS World Congress 2017 nærmer seg. Europakongressen blir arrangert i Strasbourg og ITS World Congress i Montreal.


ITS Norge med i samarbeidet om tunnelsikkerhetskonferanse i september 2017

ITS Norge har innledet samarbeid med Norwegian Tunnel Safety Cluster som ble tatt opp i Arena-programmet i 2016. I den anledning er et av de første samarbeidsprosjektene Norwegian Tunnel Safety Conference som blir arrangert i Stavanger den 7. og 8. september.


Kongsberg Gruppen tildelt ITS-Prisen for 2016

ITS Konferansen 2017 ble avholdt i Trondheim den 16. mars og blant høydepunktene var utdelingen av ITS-Prisen for 2016. Med den oppmerksomheten om digitalisering av transportsektoren har for tiden er det mange som fortjener honnør for sin innsats knyttet til utvikling av spennende løsninger for sikker, effektiv og miljøvennlig transport.