ITS-Dictionary NVF

Nordisk veiforum, NVF, er en organisasjon som har til hensikt å fremme utvikling innen vei- og veitrafikk gjennom et aktivt samarbeid mellom fagfolk i Danmark, Færøyene, Finland, Island, Norge og Sverige. De viktigste målene for NVF realiseres gjennom arbeidet i sine tekniske komiteer. NVF ITS-utvalg er et nordisk forum for utveksling av erfaring og kunnskap om ITS og anvendelsen av ITS-systemer og -tjenester.  ITS ordboken er utviklet av ITS utvalget.

Nordisk veiforum (NVF) har over en periode på 15 år utviklet ITS Dictionary gjennom sitt ITS-utvalg. Den tredje utgaven ble gitt utgitt under Via Nordica Congress i Reykjavik på Island i midten juni 2012.

Gå til ITS Dictionary