Statens vegvesen inviterer til åpent webinar om ITS i NTP

I NTP (2022-2033) pekes det på behovet for å utvikle regelverk og strategier for kunnskaps- og teknologiutvikling. Dette er oppgaver som Statens vegvesen allerede forvalter, og som det er utarbeidet både kort- og langsiktige planer for.  

I forbindelse med dette inviterer Statens vegvesen til webinar om ITS i NTP tirsdag 22. juni kl 10.00-11.30. 

Webinaret innledes av vegdirektør Ingrid Dahl Hovland som forteller om SVV-s teknologisatsing i et NTP-perspektiv. Videre vil SVV-s rolle i fremtidens transportløsninger, og teknologi i vegsektoren, være tema.  

Webinaret vil foregå på Teams, og er åpent for alle. Påmelding gjøres på e-post til: ITS-portalen@vegvesen.no