Markedsdialogmøte – Innovasjonspartnerskap – Varsling av skred over vei

Den 8.januar hadde ITS Norway en to timers markedsdialog med Troms o Finnmark fylkeskommune om Innovasjonpartnerskap – varsling av skred over vei.

Her er opptaket og presentasjonene. Ta kontakt med  jenny.simonsen@its-norway.no for mer informasjon. 

1 Espen Nilsen TFFK 080121 ITS Norway
2 Andreas Persson TFFK 080121 Deteksjon av kjøretøy og skred over veg
3 Kjersti Granaasen NHO 080121 Innovasjonspartnerskap Deteksjon av skred
4 Tore Humstad Statens vegvesen 080121 Skreddeteksjon i Statens vegvesen
5 Beng Holter SINTEF 080121 Competence and technical possibilities
6 Joar Krohn Webstep 080121 Satellites, AI and Avalanches

Neste møte er den 27.1 og her er påmeldingslenken og  dialognotat