Partnere

Bouvet og ITS Norge inngikk partneravtale under ITS konferansen 2016.
Bouvet og ITS Norge inngikk partneravtale under ITS konferansen 2016. Fra venstre: Sven Phil (Bouvet), daglig leder i ITS Norge, Trond Hovland, styreleder i ITS Norge, Ragnhild Wahl (Jernbaneverket) og administrerende direktør i Bouvet, Sverre Hurum.

ITS Norge initierer, koordinerer og styrer både nasjonale og internasjonale FoU-prosjekter med aktiv deltakelse fra medlemmene.

Som partner i ITS Norge jobber du tett med administrasjonen. Minst halvparten av styremedlemmene skal søkes fra foreningens partnere. Lederen av styret må også komme fra partnerne.

Våre partnere:

Jernbandirektoratet

Kystverket

NSB

Sintef

Statens vegvesen

Q-Free

Bouvet