Nettverk for transportsikkerhet 2018 – seminar i Oslo 16.3

Nettverk for transportsikkerhet er et prosjekt finansieret av Forskningsrådet for perioden 2015 – 2018.

Den 16.3 arrangeres det et seminar i Oslo for å formidle og diskutere forskningsresultater og erfaringer på tvers av sektorer, i tillegg til å
adressere forskningsfaglige utfordringer. Fokus i nettverket er på muligheter og risiko knyttet til nye teknologier og nye organisasjonsformer

Nettverk for transportsikkerhet, 16 april 2018

Nettverket administreres av SINTEF, SINTEF Ocean, NTNU Samfunnsforskning AS og Safetec.

Del dette
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn