ALICE

2 min lesning

ALICE

ITS Norway er medlem i ALICE, en europeisk teknologiplattform som har som mål å utvikle en omfattende strategi for forskning, innovasjon og markedsdistribusjon av logistikk og innovasjon av forsyningskjedestyring i Europa.

Plattformen vil støtte og bistå og gi råd til EU-kommisjonen om gjennomføringen av EU-programmet for forskning.

ITS Norway følger opp  norske interesser i ALICE

https://www.etp-logistics.eu/