Arktrans

Arktrans – et multimodalt rammeverk for ITS

Arktrans

Rammeverkets hensikt:

  • Helhetlig og transportformuavhengig forståelse av ansvar, relasjoner og avhengigheter i transportsektoren
  • Multimodal terminologi og konsepter (semantikk) for transportsektoren
  • Støttespesifikasjon og implementasjon av ITS-løsninger i henhold til felles og helhetlig syn på transportsektoren
  • Støtteanalyser og forenklinger av transportløsninger gjennom ulike abstraksjonsnivå.

Arbeidet med ARKTRANS ble initiert av norske transportmyndigheter, og en pilotstudie ble utført i 2001. På grunnlag av dette ble et forskningsprosjekt, som var delfinansiert av Norges forskningsråd, utført i tidsperioden januar 2002 til 2004. Siden da har ITS Norge vært ansvarlig for den videre utviklingen av ARKTRANS med finansiering fra Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet.
Versjon 6.0 av ARKTRANS

Siden starten i 2001 har SINTEF vært ansvarlig for selve utviklingen av ARKTRANS-rammeverket. ARKTRANS er basert på omfattende studier av transporsektoren. Interessenter, prosjekter og aktiviteter fra alle transportformene, gods- og passasjertransport, og ulikt ansvar har bidratt til etableringen av rammeverket. ARKTRANS brukes i nasjonale og europeiske prosjekter som adresserer co-modale så vel som multimodale løsninger. Basert på disse prosjektene blir ARKTRANS kontinuerlig oppdatert og videreutviklet.

Mer informasjon på nettsidene til Arktrans

Les «ITS på veg», foredrag av Marit Natvig, SINTEF