Arktrans

Arktrans – et multimodalt rammeverk for ITS

Arktrans

Rammeverkets hensikt:

  • Helhetlig og transportformuavhengig forståelse av ansvar, relasjoner og avhengigheter i transportsektoren
  • Multimodal terminologi og konsepter (semantikk) for transportsektoren
  • Støttespesifikasjon og implementasjon av ITS-løsninger i henhold til felles og helhetlig syn på transportsektoren
  • Støtteanalyser og forenklinger av transportløsninger gjennom ulike abstraksjonsnivå.

Arbeidet med ARKTRANS ble initiert av norske transportmyndigheter, og en pilotstudie ble utført i 2001. På grunnlag av dette ble et forskningsprosjekt, som var delfinansiert av Norges forskningsråd, utført i tidsperioden januar 2002 til 2004. Siden da har ITS Norge vært ansvarlig for den videre utviklingen av ARKTRANS med finansiering fra Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet.
Versjon 6.0 av ARKTRANS

Siden starten i 2001 har SINTEF vært ansvarlig for selve utviklingen av ARKTRANS-rammeverket. ARKTRANS er basert på omfattende studier av transporsektoren. Interessenter, prosjekter og aktiviteter fra alle transportformene, gods- og passasjertransport, og ulikt ansvar har bidratt til etableringen av rammeverket. ARKTRANS brukes i nasjonale og europeiske prosjekter som adresserer co-modale så vel som multimodale løsninger. Basert på disse prosjektene blir ARKTRANS kontinuerlig oppdatert og videreutviklet.

 

Les «ITS på veg», foredrag av Marit Natvig, SINTEF