Bike Shuttle

Studentkonkurranse: Utvikling av en automatisk ”Bike Shuttle” for tunneler

bikeshuttle

Vi ønsker å promotere økt bruk av IKT i transportsektoren og har som mål å gjøre transporten renere, sikrere og smartere.

Vegsektoren tar nå skrittet inn i en automatisert verden og selvkjørende biler er snart en virkelighet. Allerede i dag kjører det autonome kjøretøy i vanlig trafikk flere steder og testingen av fremtidens biler foregår på avanserte testbaner flere steder i verden.

Vi ønsker å bidra til kompetanseoppbygning rundt dette ved å utfordre dagens studenter til å utvikle et automatisk kjøretøykonsept for å frakte sykler igjennom trafikkerte tunneler.

Norge har ikke noe bilindustri, men vi har sterke fagmiljøer innen automasjon og vi har lange tunneler som det ikke er lov å sykle igjennom. For å etablere sammenhengende  sykkel-traséer foreslåes det derfor å etablere en automatisk Bike Shuttle for tunneler.

Konkurransen går kort og godt ut på å utvikle det leddet som vil gi oss et sammenhengende og trygt sykkelvegnett selv på strekninger med et generelt sykkelforbud.

Steinar Andresen, professor emeritus ved NTNU har utviklet ideen og har sammen med ITS Norge laget konkurranseregler og nedsatt en bedømmingskomite for konkurransen.

Prisen deles under World Tunnel Congress  i Bergen, i  juni 2017, der prisvinneren får anledning å takke for prisen igjennom et foredrag og fremvisning av sin løsning.

Del dette
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn