Konkurranseregler

Studentene skal alene eller i grupper utvikle konseptet sykkelferge. Det er ikke nødvending å utvikle selve fergen, kun konseptet og eventuelt fremstillinger som viser prinsipper og virkemåte. Beregning av samfunnsnytte, forslag til finansiering og drift (forretningsmodeller) vil også bli honorert. Se vedlagte bakgrunnsdokumenter.

• Sykkelfergen skal kjøre mellom to eller flere stasjoner nær tunnelutgangene.
• Fergen skal være førerløs og gå mellom stasjonene i vanlig trafikk
• Fergen påkalles eller bestilles av brukerne enten på stasjonene eller på annen måte.
• Fergen skal følge alle trafikkregler som gjelder på strekningen og ikke være til fare eller hinder for andre trafikanter.

Deltagere
Konkurransedeltagere er studenter med interesse for tekniske fagområder innen for eksempelvis disse områdene:

 • Automasjon
 • Robotteknologi
 • IKT
 • Transport
 • Samfunn/byplanlegging

Der er anledning til å samarbeide med offentlige eller private bedrifter så lenge det tydelig fremgår av besvarelsen. Det må i så fall også spesifiseres hvem som har bidratt med hva i den endelig besvarelsen.

Frister og kunngjøring
Konkurransen utlyses som en del av opplegget rundt det internasjonale symposiet Tunnels and ITS. Aktuelle frister:

 • Påmelding til konkurransen er senest 15. februar 2017 til ITS Norge
 • Frist for levering av resultat er senest 15. mai 2017 til ITS Norge

Offentlig kunngjøring av vinnere og premiering foregår på World Tunnel Congress, i Bergen 9.-15. juni 2017.

Kontaktinformasjon og påmelding:

E-post: bikeshuttle@its-norway.no

Kontakttelefon: Trond Hovland: 907 60 831

Premiering

 • Vinneren/vinnerne inviteres til å holde foredrag på symposiet
 • Sponsing av reiser til for eksempel ITS konferanser der vinnerne får presentere ideen og seg selv
 • Alle deltager får anledning til å stille ut posters

Jury
Steinar Andresen, (NTNU)
Teknologikyndig, NTNU/SINTEF
Richard Sanders, Syklistens landsforening/SINTEF
Elisabeth Schjølberg, Multiconsult
Bård Johannesen, Trygg Trafikk
Roald Magne Johannessen, Innovasjon Norge
Sponsor

Rettighetsregler

 • Arrangøren overtar ingen rettigheter til resultater og ideer som leveres inn som en del av konkurransen følgende gjelder:
 • Normale IPR-rettigheter følges
 • Arrangører kan distribuere resultatet og presentasjoner. Eierskapet forblir hos dem som utvikler ide og konsept.

Annet

 • Gode ideer kan bli demonstrert/uttestet/videreført som OFU-prosjekt
Del dette
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn