ENIT – EU-nettverk for IKT på transportområdet

2 min lesning

ENIT – EU-nettverk for IKT på transportområdet

prosjekter
Neste prosjekt
ALICE

ENIT – EU-nettverk for IKT på transportområdet

Norsk EU-nettverk

For sikre samarbeid tverrsektorielt, langs verdikjeder og mellom offentlige og private aktører har ITS Norway etablert et norsk EU-nettverk.

Målet for nettverket er å øke norsk deltakelse i EU sine program gjennom å:

  • Synliggjøre nytten norske bedrifter har av å delta i Horizon Europe 2021- 2027 og European Green Deal program.
  • Gjøre norske aktører attraktive som deltakere i Horizon Europe 2021- 2027 og European Green Deal program.
  • Hjelpe norske bedrifter til deltakelse i Horizon Europe 2021- 2027 og European Green Deal program.

For å muliggjøre kraftfulle prosjekter ønsker nettverket å involvere leverandører, underleverandører, problemeiere og FoU-sektoren. Små- og mellomstore bedrifter og bedrifter uten tidligere erfaring med EU-programmer oppfordres til å delta i nettverket.

Neste artikkel
ALICE