Samkjøring

2plussinfoI 4 av 5 biler er alle passasjersetene tomme og trafikken kan øke med opp til 40% frem til 2030!

Ved å få flere til å kjøre sammen bidrar vi til at det blir mindre kø i rush-tiden og mindre luftforurensning.

Om prosjektet Spontan Samkjøring

 • Et prosjekt startet og eid av Statens vegvesen
 • På sikt skal en Offentlig Samkjøringsplattform (OSP) koble sammen samkjøringsapper, taxi og kollektivtransport
 • Bergenspiloten – utprøving av spontan samkjøring med to samkjøringsapper:
  • Carma: Brukes av hundrevis av ansatte i deltakerbedrifter på Sandsli/Kokstad
  • HentMeg – en norsk, offentlig samkjøringsapp, som nå tas i bruk av ansatte i Bergen Kommune, Hordaland Fylkeskommune og Statens vegvesen

Prosjektet jobber også med å få på plass:

 • Reduserte bompenger og parkeringsavgifter for samkjørere
 • Flere reserverte parkeringsplasser
 • Innfartsparkering for samkjørere
 • Bedre opplegg for å dele på kostnadene

Les mer om prosjektet her

Hva er samkjøring (real-time ridesharing)

 • Samkjøring ved hjelp av teknologi; apper, smarttelefoner, websider o.l.
 • Teknologien matcher personer som skal samme vei til samme tid:
  • Sjåfør som tilbyr skyss
  • Passasjer(er) som ønsker skyss
 • Man trenger ikke følge fast plan hver dag, men kan arrangere turen spontant
 • Det finnes flere samkjøringsløsninger på markedet i dag

Hva er fordelene i Spontan Samkjøring?

 • Du er med på å redusere kø og forurensning
 • Du får muligheten til å bli kjent med andre
 • Du kan selv velge hvem du vil dele bil med
 • Du trenger ikke reise samme rute til samme tid hver dag
 • Du sparer bompenger og utgifter til drivstoff og vedlikehold
 • Dere kan benytte 2+ felt og komme fortere frem i rushtiden

Vil du bidra? Alle kan delta!

Vi ønsker flere samkjørere. Vil du være med?

Finn ut hvordan du kan begynne allerede i dag på: http://2pluss.info/slik-gjor-du/#slik-gjor-du

Ønsker bedriften din å starte med samkjøring?

Les mer på http://2pluss.info/bedrift/

Eller ta kontakt med Vegdirektoratet: ivar.christiansen@vegvesen.no