Tidligere Pilot-T prosjekter fra NFR

Formålet med denne Pilot-T-utlysningen er å få nye, smarte mobilitetsløsninger raskere over i anvendelse gjennom å utvikle og teste/pilotere teknologier og forretningsmodeller med potensial til å påvirke fremtidens transportsystem slik at det blir mer sikkert, øker fremkommeligheten og/eller reduserer utslipp.

I et Pilot-T-prosjekt skal bedriften i samarbeid med andre aktører fremskaffe ny kunnskap eller benytte eksisterende kunnskap på nye måter eller områder. Pilot-T er et samarbeid mellom Norges forskningsråd og Innovasjon Norge, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Les mer her om Pilot-T utlysninger 2020

Tidligere Pilot-T prosjekter 2018 og 2019

ITS Norway arrangerte et informasjonsmøte den 20. mai sammen med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. Presentasjonen fra møtet finner du her>>
Ønsker du/dere mer informasjon om utlysningen eller mulige prosjekt ta da kontakt med;

ITS Norway: Jenny Simonsen jenny.simonsen@its-norway.no Tlf 958 45 055
Forskningsrådet: Mette Brest Jonassen mbjo@forskningsradet.no Tlf 951 80 531
Innovasjon Norge: Tor Mühlbradt tor.muhlbradt@innovasjonnorge.no Tlf 958 58 599