EU AI Act og Data Act – hva er betydningen for autonome skip og digitalisering i maritim sektor?