ITS Norway – webinar om heldigitalisering av hele verdikjeden