Dato er flyttet til 30. august! Workshop om EU-prosjekter og fremtidens mobilitets muligheter i Stavangerområdet med ITS

ITS Norge og Forus PRT inviterer til møte der utvikling av EU-prosjekter og innovasjon står i fokus. Har du en god ide, ønsker du å lære mer om prosjektsøknader eller vil du møte ITS-miljøet – er du velkommen! På møtet vil bla. EU-nettverket for IKT i transporten (ENIT) forteller om mulighetene for å få EU-støtte til din ide. Vi undersøker og diskuterer prosjektidéer i fellesskap. Velkommen fredag 30 august  kl.09:00 til Forus LAB, Svanholmen 1.

Program:

(09:00 – 10:30)   Velkommen

 • Trond Hovland, ITS Norge og Linn Terese Marken, Forus PRT
 • ENIT og Horisont 2020 – om transportprogrammet i Horisont 2020 og hvordan ENIT bidrar til etablering av samarbeidsprosjekter
  Runar Søråsen, ENIT/ITS Norge
 • Horisont 2020 og Horisont Europa – presentasjon om utlysninger og suksesshistorier fra H2020 og hva vi kan forvente oss av Horisont Europa
  Lokal representant, Norges forskningsråd
 • Invent Baltics OÜ – tips og råd for Horisont 2020 søknad for små og mellomstore bedrifter
  Teele Kundla, Invent Baltics OÜ
 • Diskusjon og idedugnad  – Alle

(10:30 – 12:30)   ITS Norge og mulighet i Stavangerområdet

  • ITS i Norge – hva skjer i 2019?
   Jenny Simonsen, ITS Norge
  • NTSC – Helen Roth
   Samarbeid på tvers av ordinære siloer bidrar til utvikling av smartere, sikrere og mer miljøvennlige tunneler
  • Innlegg fra Forus PRT, Kolumbus og Statens vegvesen
   Linn Terese Marken, Geir Magnus Tungland Statens vegvesen
  • Presentasjoner fra næringslivet, Halogen
  • Diskusjon/ideer – formål å finne felles interesser for samarbeid i EU og ITS-prosjekter/aktiviteter –  Alle
  • Oppsummering
   Trond Hovland, ITS Norge og Linn Terese Marken Forus PRT

(12:00 – 12:30)   Lunsj 

Bindende påmelding til Linn Terese Marken linnterese@forusprt.com

Les mer her >>