The winner has…

  • Contributed to important advances for combined ITS and integrated transport solutions.
  • Creativity and innovation within research, development and dissemination of knowledge, services and products in the area of ITS.
  • Contribution to significant professional progress for ITS.
  • Contributed decisivelu to an international focus on Norwegian ITS, products and/or expertise.

Previous winners of the ITS Prize

2021

Grete Skundberg

På vegne av

2021

Olav Madland

2020

Jon Leo Ervik

På vegne av

2019

Torgeir Vaa

2018

Ketil Solvik-Olsen

2017

Espen Strand Henriksen

Kolumbus, HjemJobbHjem

2016

Even Aas

Kongsberg gruppen

2015

Eirik Skjetne

2014

Heidi Berg og Merete Tøndel

Fagmiljøet i ViaNova

2013

Steinar Hidle Andresen og Tore Hoven

(Hver for seg)

2012

Richard Olsen

Forsvarets Forskningsinstitutt

2011

Marit Natvig

ARKTRANS-miljøet

2010

Ivar Christiansen

2009

Øystein Strandli

2008

Knut Evensen

2007

Jacob Trondsen

2006

Trond Foss