Statens vegvesen inviterer til webinar om regulering av automatisert transport torsdag 2. september kl 10.00-11.30.

På programmet står:

-orientering om det nye vegkartet for regulering av automatisert transport,

-internasjonalt regelverksarbeid i tilknytning til automatisert transport,

-noen konkrete utfordringer, bl.a. PKI (public key infrastructure)

Webinaret vil foregå på Teams, og er åpent for alle. Påmelding gjøres på e-post til: ITS-portalen@vegvesen.no  

Teamslenke blir sendt ut til påmeldte dagen før webinaret.

Utover høsten og vinteren setter Statens vegvesen opp en rekke webinarer. Under følger dato og tema for disse.

2. september 2021: Regulering av automatisert transport 

21. oktober 2021: Hvordan Statens vegvesen jobber internasjonalt med ITS 

11. november 2021: Innovative prosjekter og anskaffelser med ITS 

9. desember 2021: Forskning, utlysninger og testarenaer 

Alle webinarene arrangeres av myndighetssiden i Statens vegvesen, v/Samspillsarena for ITS, og har ITS og teknologi som hovedfokus.