Events

ALICE – Connected, Cooperative and Automated Logistics Operations Activity Field launch

28 November 15.30
Digitalt Webinar
Next event
PAVE Europe – Virtual Panel: Scaling Connected and Automated Heavy-duty Vehicles in Real-life Logistics Operations

ALICE – Connected, Cooperative and Automated Logistics Operations Activity Field launch

I regi av EU-prosjektet MODI har det blitt gjennomført intervjuer med flere logistikk-bedrifter (medlemmer og ikke-medlemmer av ALICE), etter behovet for å engasjere logistikk-brukere innen automatisert vei- og godstransport for å bedre forstå deres behov og de forutsette mulighetene for automatisert transport og logistikk. Dette har vært verdifulle innspill for MODI, men også gitt en bedre oversikt over situasjonen.

I ALICE har en følt nok og økende interesse for å lansere et nytt aktivitetsfelt på “Connected, Cooperative and Automated Logistics Operations”, med støtte fra MODI-prosjektet. Aktiviteten vil bli ledet av Zeljko Jeftic fra EINRIDE. EINRIDE er både ALICE- og CCAM-medlem og en del av CCAM-partnerskapsstyret.

Aktiviteten tar sikte på å:

  • Skape et stabilt rammeverk av logistikk- selskaper, avsendere og detaljhandel, under paraplyen til ALICE og støttet av MODI-prosjektet, for å identifisere muligheter, behov og hull i integreringen av automatiserte systemer i logistikk-operasjoner.
  • Støtte bredere bruk av automatiserte og autonome kjøretøy med nullutslipp og løsning i virkelige logistikk-operasjoner.
  • Diskuter potensialet for integrering av automatiserte og autonome operasjoner i logistikk- caser og scenarioer.
  • Engasjere seg med bil- og forskningssektoren for å støtte CCAM-partnerskap og EU-kommisjonens agenda, slik at de identifiserte behovene og utfordringene blir delt og adressert.

Dette arrangementet vil derfor representere det offisielle avsparket til dette nye aktivitetsfeltet med støtte fra EU-kommisjonen og CCAM-partnerskapet, spesielt for å oppmuntre logistikk-brukere til å bli med og følge initiativene som CCAM-partnerskap, prosjekter som MODI, AWARD, ULTIMO, SHOW, etc. Det er dette det planlegges å legge til rette for, samt å få praktiske innsikt og krav som er avgjørende for realisering av verdi fra automatisering på vei!

Du finner program og påmelding her!

Velkommen!

Next event
PAVE Europe – Virtual Panel: Scaling Connected and Automated Heavy-duty Vehicles in Real-life Logistics Operations