MODI: et sprang mot SEA L4 automatiserte kjørefunksjoner

MODI-prosjektet har som mål å akselerere introduksjonen av høyautomatiserte godskjøretøy gjennom demonstrasjoner og ved å overvinne barrierer for utrulling av automatiserte transportsystemer og løsninger innen logistikk. Logistikkruten fra Nederland til Norge er valgt for demonstrasjonsaktiviteter, ettersom Nederland, Tyskland, Danmark, Sverige og Norge forventes å være blant de første til å implementere helautomatiske kjøretøy i Europa.

MODI består av fem bruker-caser, som hver beskriver en del av logistikkkjeden i begrensede områder og på offentlig vei. Det identifiserer hva som allerede er mulig på et automatisert kjørenivå uten menneskelig interaksjon og hva som gjenstår å utvikle.

MODI-teststeder inkluderer en CCAM (Cooperative Connected and Automated Mobility)-testkorridor fra Rotterdam til Oslo:

1) Spesifikke brukstilfeller i Rotterdam som fokuserer på CCAM-kjøretøy på en havneplass.

2) Hamburg studerer automatiserte lastebiler som nærmer seg et begrenset område ved havneveien.

3) Gøteborg med fokus på knutepunkt-til-knutepunkttransport og terminaldrift med automatiserte kjøretøy.

4) Moss fokuserer på EU-grensepassering, interoperabilitet og kjøring på offentlig vei med automatiserte kjøretøy.

Det er store utfordringer som inkluderer regulatoriske aspekter og standardisering, grensepasseringer, adgangskontroll, lading, koordinering med automatiserte guidede kjøretøy, lasting/lossing og overlevering fra mennesker til begrensede områder.

Det er store utfordringer som inkluderer regulatoriske aspekter og standardisering, grensepasseringer, adgangskontroll, lading, koordinering med automatiserte guidede kjøretøy, lasting/lossing og overlevering fra mennesker til begrensede områder.

MODI-målene er å:

  • Implementer ny CCAM-teknologi.
  • Definere anbefalinger for utforming av fysisk og digital infrastruktur.
  • Demonstrere levedyktige forretningsmodeller for tilkoblet og automatisert logistikk.
  • Utføre tekniske og samfunnsøkonomiske konsekvensutredninger.

Ambisjonen til MODI er å ta automatisert kjøring i Europa til neste nivå gjennom å demonstrere komplekse CCAM-brukstilfeller i det virkelige liv og sette eksempler på forretningsmessig CCAM-integrasjon i logistikk. MODI vil legge til rette for samskaping mellom interessenter og forbedre forretningsmodeller på tvers av logistikkkjeden for å bygge bro mellom FoU og markedsberedskap.

Å bevise at teknologien snart kan levere på lovede fordeler ved relativt høye hastigheter og middels trafikkkompleksitet, vil bane vei for høyautomatisert transport på viktige korridorer som forbinder hovedhavner over hele Europa.