Arrangementer

ITS Norge bidrar til faglig utvikling for sine medlemmer gjennom kurs- og konferanser og etablering av spennende og interessante møteplasser.

Hvert år samles bransjen til årets viktigste arena, ITS konferansen i Norge, for ITS inspirasjon, -diskusjon og -engasjement, faglige nyheter og en blikk mot framtiden.