Arrangementer

ITS Norway bidrar til faglig utvikling for sine medlemmer gjennom kurs- og konferanser og etablering av spennende og interessante møteplasser.

ITS Norway tilgjengeliggjører kunnskap om ITS på en måte som bidrar til bedre implementering av ITS-løsninger, samt teknologi- og næringsutvikling på ITS-feltet.

Hvert år samles bransjen til årets viktigste arena, ITS konferansen i Norge, for ITS inspirasjon, -diskusjon og -engasjement, faglige nyheter og en blikk mot framtiden.