Dokumenter og rapporter

Intelligente Transport System (ITS) refererer til bruk av informasjon, kommunikasjon og sensorteknologier på kjøretøy og transportinfrastruktur for å gi sanntidsinformasjon for trafikanter og