Vi jobber for smartere, sikrere og bærekraftig transport

I løpet av de siste årene har transportsektoren vært gjennom en enorm utvikling. Digitalisering, automatisering og elektrifisering har endret løsninger for mobilitet og logistikk.

Samarbeid og kompetansebygging

Foreningen ble etablert i 2004 og hovedvirksomhet er å tilby møteplasser (seminarer, konferanser, ekskursjoner, etc.) for medlemmene slik at kompetanse kan deles og styrkes. Målet er å skape prosjekter som utvikler sektoren, finne forretningspartnere og utvikle nye markeder for medlemmene. Hvert år arrangerer ITS Norway flere nasjonale konferanser og seminarer, og foreningen tar med seg delegasjoner til de Europeiske og globale ITS-kongressene.

Image
Image

Faglig fokus og forretningsutvikling

Foreningen har rundt 80 medlemmer og samarbeidspartnere fra alle transportformer, forskning, utdanning, industri, tjenesteleverandører, offentlige transportetater og kommuner/fylkeskommuner. Nettverket dekker både passasjer- og godstransport i alle transportformer: sjø, luft, bane og vei.

Medlemmene våre ønsker sterkere fokus på forretningsutvikling, -samarbeid og styrket konkurransekraft.

Klima og bærekraftsmålene

Bærekraftsmålene er en sterk driver for foreningens aktiviteter. Undersøkelser viser at mange selskaper i transportsektoren mangler klimastrategier og etter hvert som myndighetene stiller strengere krav til utslipp vil foreningen kunne bidra. Foreningen har et aktivt forhold til FNs bærekraftsmål og de fleste prosjektene foreningen deltar i er preget av dette.

Image

Strategi

Foreningens strategiske satsningsområder i perioden 2024-2026 er:

 

1) Markedsutvikling: ITS Norway skal bidra til at industrien kan utvikle og levere sine løsninger på et større nasjonalt og internasjonalt marked.​ Foreningen skal bidra til at selskaper og organisasjoner deler kunnskap, samt utvikler løsninger og produkter for å kunne håndtere dagens og fremtidige transport- og klimautfordringer.

2) Multimodalitet: ITS Norway skal arbeide for at transportsektoren blir mer integrert og oppleves som sømløs i overgangen mellom transportformene og arbeide for å utvikle disse slik at infrastrukturen i alle transportformene kan utnyttes bedre og mer effektivt. 

Strategi og handlingsplaner