Vi jobber for smartere, sikrere og bærekraftig transport

I løpet av de siste årene har transportsektoren vært gjennom en enorm utvikling. Digitalisering, automatisering og elektrifisering har endret løsninger for mobilitet og logistikk.

Samarbeid og kompetansebygging

Foreningen ble etablert i 2004 og hovedvirksomhet er å tilby møteplasser (seminarer, konferanser, ekskursjoner, etc.) for medlemmene slik at kompetanse kan deles og styrkes. Målet er å skape prosjekter som utvikler sektoren, finne forretningspartnere og utvikle nye markeder for medlemmene. Hvert år arrangerer ITS Norway flere nasjonale konferanser og seminarer, og foreningen tar med seg delegasjoner til de Europeiske og globale ITS-kongressene.

Image
Image

Faglig fokus og forretningsutvikling

Foreningen har rundt 80 medlemmer og samarbeidspartnere fra alle transportformer, forskning, utdanning, industri, tjenesteleverandører, offentlige transportetater og kommuner/fylkeskommuner. Nettverket dekker både passasjer- og godstransport i alle transportformer: sjø, luft, bane og vei.

Medlemmene våre ønsker sterkere fokus på forretningsutvikling, -samarbeid og styrket konkurransekraft.

Klima og bærekraftsmålene

Bærekraftsmålene er en sterk driver for foreningens aktiviteter. Undersøkelser viser at mange selskaper i transportsektoren mangler klimastrategier og etter hvert som myndighetene stiller strengere krav til utslipp vil foreningen kunne bidra. Foreningen har et aktivt forhold til FNs bærekraftsmål og de fleste prosjektene foreningen deltar i er preget av dette.

Image

Strategi

Nasjonale mål for transportsektoren handler i stor grad om sikkerhet, effektivitet og bærekraftig utvikling, og har i økende grad satt fokus på kostnadsreduksjoner – for å få mer for pengene. Ny teknologi skal bidra til måloppnåelsen. Foreningens strategiske satsningsområder i perioden 2021-2023 er industrialisering, samarbeid og kompetansehevning. De tar alle sikte på å understøtte de nasjonale målene, og ikke minst skal aktivitetene i ITS Norway bidra til at norsk industri kommer i en posisjon til å levere nyttige, smarte og effektive løsninger og tjenester både til norske og internasjonale markeder.

ITS Norway er aktiv i hele Norge og er med i en rekke prosjekter innenfor  satsningsområdene, sammen med eller på vegne av medlemmene. På denne måten gir foreningen verdi for medlemmene og holder seg relevant og slagkraftig.

Strategi og handlingsplaner