Gjennom ITS Norway sin deltakelse i forskjellige nasjonale og EU prosjekter har vi høyt fokus på kunnskapsdeling til våre medlemmer. Prosjektene og våre andre aktiviteter bidrar til å samle ITS kompetansemiljøet og gir de beste løsningene i en transportsektor i stor endring.

Prosjektene som ITS Norway deltar i bidrar til å styrke innovasjonskraften gjennom økt og bedre samhandling mellom næringsliv, offentlige instanser og kunnskapsmiljøer.

Kunnskapen deles ved å invitere til samarbeid for nye prosjekter, idemyldring og aktivtiter. Vi gleder oss til mer samhandling i bransjen for å styrke nettverksutvikling og konkurransekraft.