Prosjekter

ITS Norge er involert i en rekke prosjekter. Nedenfor finner du en omtale av de viktigste.

 

Prosjekt  Beskrivelse
SAMS 
ALICE
ITS Norge_fb_u_tekst_95X95.jpg ENIT – EU-nettverk for IKT på transportområdet. Målet for nettverket er å øke norsk deltakelse i Horisont 2020 gjennom å:
– synliggjøre nytten norske bedrifter har av å delta i Horisont 2020
– gjøre norske aktører attraktive som deltakere i Horisont 2020
– hjelpe norske bedrifter til deltakelse i Horisont 2020
– øke antall norske EU-koordinatorer