Gjennom ITS Norway sin deltakelse i forskjellige nasjonale og EU prosjekter har vi høyt fokus på kunnskapsdeling til våre medlemmer. Prosjektene og våre andre aktiviteter bidrar til å samle ITS kompetansemiljøet og gir de beste løsningene i en transportsektor i stor endring.

Prosjektene som ITS Norway deltar i bidrar til å styrke innovasjonskraften gjennom økt og bedre samhandling mellom næringsliv, offentlige instanser og kunnskapsmiljøer.

Kunnskapen deles ved å invitere til samarbeid for nye prosjekter, idemyldring og aktivtiter. Vi gleder oss til mer samhandling i bransjen for å styrke nettverksutvikling og konkurransekraft.

ENTRANCE an H2020 Project

ENTRANCE offers a common and legitimate European matchmaking platform and complementary off-line services designed to mobilise financial resources to accelerate…

3 min lesning

NOMAD a Nordic Innovation project

Roam your trip – use your favorite travel-app to travel anywhere in the Nordics. 

2 min lesning

AWARD an H2020 Project

The main objective of AWARD is to pave the way for the roll-out of driverless transportation in a wide variety of applications.

3 min lesning

Tidligere Pilot-T prosjekter fra NFR

Formålet med denne Pilot-T-utlysningen er å få nye, smarte mobilitetsløsninger raskere over i anvendelse gjennom å utvikle og teste/pilotere teknologier…

2 min lesning

ENIT – EU-nettverk for IKT på transportområdet

Norsk EU-nettverk For sikre samarbeid tverrsektorielt, langs verdikjeder og mellom offentlige og private aktører har ITS Norway etablert et norsk…

2 min lesning

ALICE

ITS Norway er medlem i ALICE, en europeisk teknologiplattform som har som mål å utvikle en omfattende strategi for forskning,…

2 min lesning