Tidligere Pilot-T prosjekter fra NFR

Formålet med denne Pilot-T-utlysningen er å få nye, smarte mobilitetsløsninger raskere over i anvendelse gjennom å utvikle og teste/pilotere teknologier og forretningsmodeller med potensial til å påvirke fremtidens transportsystem slik at det blir mer sikkert, øker fremkommeligheten og/eller reduserer utslipp. I et Pilot-T-prosjekt skal bedriften i samarbeid med andre aktører fremskaffe ny kunnskap eller benytte … les mer

ENIT – EU-nettverk for IKT på transportområdet

Norsk EU-nettverk For sikre samarbeid tverrsektorielt, langs verdikjeder og mellom offentlige og private aktører har ITS Norway etablert et norsk EU-nettverk. Målet for nettverket er å øke norsk deltakelse i EU sine program gjennom å: – synliggjøre nytten norske bedrifter har av å delta i Horizon Europe 2021- 2027 og European Green Deal program – … les mer

ALICE

ITS Norway er medlem i ALICE, en europeisk teknologiplattform som har som mål å utvikle en omfattende strategi for forskning, innovasjon og markedsdistribusjon av logistikk og innovasjon av forsyningskjedestyring i Europa. Plattformen vil støtte og bistå og gi råd til EU-kommisjonen om gjennomføringen av EU-programmet for forskning. ITS Norway følger opp  norske interesser i ALICE … les mer

NOMAD

Nye prinsipper og konsepter for MaaS over landegrensene i Norden. Leverer data til en enabler-platform og prinsipper for roaming av MaaS. Front Page