Forskning og utvikling

Teknologi gjør det enkelt å introdusere og integrere nye transportformer slik at de reisende får et stadig bedre reisetilbud. For samfunnet gir teknologien muligheter til å påvirke reisevaner og bruken av hele transportsystemet slik at bærekraftsmål kan nås.

Internasjonalisering, innovasjon og FoU i ITS

Teknologi gjør det enkelt å introdusere og integrere nye transportformer slik at de reisende får et stadig bedre reisetilbud. For samfunnet gir teknologien muligheter til å påvirke reisevaner og bruken av hele transportsystemet slik at bærekraftsmål kan nås.

Strategi og handlingsplaner