Innovasjon og Forskning


ITS Norway er opptatt av innovasjon, forskning og utvikling. Foreningen arbeider aktivt for å utvikle FoU-prosjekter for og med medlemmene. Dette bidrar til kompetanseutvikling og skaper grunnlag for innovasjon. Vi gir råd til medlemmer om nasjonale og internasjonale støtteordninger og bidrar med å danne konsortier og utarbeide konkrete prosjekter.

Siden 2004 har ITS Norway initiert eller deltatt i flere 10-talls forsknings- og innovasjonsprosjekter både i Norge og på Nordisk og EU-nivå. Dette har også gitt foreningen et stort internasjonalt kontaktnettverk og har aktivt bidratt til konkrete innovasjoner, produkter og tjenester hos medlemmer

Dokumenter

Dokumenter