Nyhetsbrev
Konferanser og seminarer
Tekniske studieturer
Kongresser og koordinering av utstillinger
Partnersøk og bistand til prosjektsøknader
ITS-råd til offentlige myndigheter

Vedtektenes bestemmelser om medlemskap:

§ 4 Medlemskap

Medlemmer av ITS Norway må være fra relevante virksomheter. Et medlem av ITS Norway må ha foretaksadresse i Norge.

Foreningen har følgende medlemsstruktur:

A. Partner
B. Medlem der virksomheten har mer enn fem ansatte.
C. Medlem, som under punkt B, men med mindre enn fem ansatte.
D. Medlem, der virksomheten er en utdanningsinstitusjon.

§ 4.1 Personlig Medlemskap

Det er mulig å tegne personlig medlemskap i ITS Norway. Personlige medlemmer har ikke stemmerett på Generalforsamlingen. Det er styret i ITS Norway som fastsetter den årlige medlemskontingent for personlige medlemmer.

§ 9 Medlemsavgifter

Medlemsavgiften består av to deler der begge er obligatoriske:
Kontingent som er fritatt merverdiavgift. Serviceavgift som ikke er fritatt merverdiavgift.

Informasjon om medlemsavgifter 2021

Medlemsavgifter for 2021 fastsettes av generalforsamlingen 2020 for respektive medlemskategorier:

A: Kontingent kr 5 000 og serviceavgift kr 77 000 + mva
B: Kontingent kr 5 000 og serviceavgift kr 22 500 + mva
C: Kontingent kr 2 500 og serviceavgift kr 4 500 + mva
D: Kontingent kr 2 500 og serviceavgift kr 4 500 + mva
E: Ingen avgift

Utmelding av foreningen skal skje skriftlig.

Innmeldingsskjema