Medlemskap

Både bedrifter og personer kan være medlemmer av ITS Norge

Vedtektene har følgende bestemmelser om medlemskap:

§ 4 Medlemskap

Medlemmer av ITS Norge må være fra relevante virksomheter. Et medlem av ITS Norge må ha foretaksadresse i Norge.

Foreningen har følgende medlemsstruktur:

A. Partner
B. Medlem der virksomheten har mer enn fem ansatte.
C. Medlem, som under punkt B, men med mindre enn fem ansatte.
D. Medlem, der virksomheten er en utdanningsinstitusjon.

  • Medlemskap tegnes av den enkelte virksomheten.
  • Medlemmer under A, B, C og D har fulle medlemsrettigheter.
  • Medlemmer under A har spesielle rettigheter vedrørende styrerepresentasjon.
  • Medlemmer under A har spesielle rettigheter vedrørende profilering og tilbys en høyere tjenestegrad av foreningen.
  • Andre relevante fora og nettverk kan registreres i foreningens kontaktnett som assosierte medlemmer.

§ 4.1 Personlig Medlemskap

Det er mulig å tegne personlig medlemskap i ITS Norge. Personlige medlemmer har ikke stemmerett på Generalforsamlingen. Det er styret i ITS Norge som fastsetter den årlige medlemskontingent for personlige medlemmer.

§ 9 Medlemsavgifter

Medlemsavgiften består av to deler der begge er obligatoriske:
Kontingent som er fritatt merverdiavgift. Serviceavgift som ikke er fritatt merverdiavgift.

Medlemsavgifter for 2018 og 2019 fastsettes av generalforsamlingen 2018 for respektive medlemskategorier:

A: Kontingent kr 5 000 og serviceavgift kr 71 000
B: Kontingent kr 5 000 og serviceavgift kr 21 000
C: Kontingent kr 2 500 og serviceavgift kr 4 000
D: Kontingent kr 2 500 og serviceavgift kr 4 000

Utmelding av foreningen skal skje skriftlig.

Innmelding:

Type medlemskap (obligatorisk)

Fødselsdato

Navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Privat adresse (obligatorisk)

Postnr./-sted (obligatorisk)

Telefon

Mobil (obligatorisk)

Land

Arbeidsgiver (obligatorisk)

Evt. kontaktperson

Arbeid adresse

Arbeid postnr

Arbeid Land

Kommentar