Medlemskap

Både bedrifter og personer kan være medlemmer av ITS Norway

Vedtektene har følgende bestemmelser om medlemskap:

§ 4 Medlemskap

Medlemmer av ITS Norway må være fra relevante virksomheter. Et medlem av ITS Norway må ha foretaksadresse i Norge.

Foreningen har følgende medlemsstruktur:

A. Partner
B. Medlem der virksomheten har mer enn fem ansatte.
C. Medlem, som under punkt B, men med mindre enn fem ansatte.
D. Medlem, der virksomheten er en utdanningsinstitusjon.
E. Assosierte organisasjoner

  • Medlemskap tegnes av den enkelte virksomheten.
  • Medlemmer under A, B, C og D har fulle medlemsrettigheter.
  • Medlemmer under E har ikke stemmerett.
  • Medlemmer under A har spesielle rettigheter vedrørende styrerepresentasjon.
  • Medlemmer under A har spesielle rettigheter vedrørende profilering og tilbys en høyere tjenestegrad av foreningen.
  • Medlemmer under A kan organiseres som konsernmodell, der underliggende enheter kan inngå i en lavere medlemskategori etter godkjenning av styret
  • Andre relevante fora og nettverk kan registreres i foreningens kontaktnett som assosierte organisasjoner.

§ 4.1 Personlig Medlemskap

Det er mulig å tegne personlig medlemskap i ITS Norway. Personlige medlemmer har ikke stemmerett på Generalforsamlingen. Det er styret i ITS Norway som fastsetter den årlige medlemskontingent for personlige medlemmer.

§ 9 Medlemsavgifter

Medlemsavgiften består av to deler der begge er obligatoriske:
Kontingent som er fritatt merverdiavgift. Serviceavgift som ikke er fritatt merverdiavgift.

Informasjon om medlemsavgifter 2021

Medlemsavgifte for 2021 fastsettes av generalforsamlingen 2020 for respektive medlemskategorier:

A: Kontingent kr 5 000 og serviceavgift kr 77 000 + mva
B: Kontingent kr 5 000 og serviceavgift kr 22 500 + mva
C: Kontingent kr 2 500 og serviceavgift kr 4 500 + mva
D: Kontingent kr 2 500 og serviceavgift kr 4 500 + mva
E: Ingen avgift

Utmelding av foreningen skal skje skriftlig.

Innmelding: