Nyhetsbrev og markedsføring gjennom flere kanaler
Konferanser, seminarer og webinarer
Tekniske studieturer
Kongresser og koordinering av utstillinger
Partnersøk, kooridinering og bistand til prosjektsøknader
ITS-råd til offentlige myndigheter

Jenny Simonsen

Direktør for Operasjon og Ny mobilitet
-

Medlemskap:

Medlemskategori

Medlemmer av ITS Norway må være fra relevant virksomhet. Et medlem av ITS Norway må ha forretningsadresse i Norge.

Foreningen har følgende medlemsstruktur:

A. Partner.
B. Medlem virksomheten har mer enn fem ansatte.
C. Medlem, virksomheten har mindre enn fem ansatte.
D. Medlem, virksomheten er en utdanningsinstitusjon.

Personlig medlemskap

Det er mulig å tegne personlig medlemskap i ITS Norway. Personlige medlemmer har ikke stemmerett på Generalforsamlingen. Det er styret i ITS Norway som fastsetter den årlige medlemskontingent for personlige medlemmer.

Medlemsavgifter

Medlemsavgiften består av to deler der begge er obligatoriske:
Kontingent som er fritatt merverdiavgift. Serviceavgift som ikke er fritatt merverdiavgift.

Informasjon om medlemsavgifter 2023

Medlemsavgifter for 2023 fastsettes av generalforsamlingen 2022 for respektive medlems kategorier:

A: Kontingent kr 5 000 og serviceavgift kr 79 000 + mva.
B: Kontingent kr 5 000 og serviceavgift kr 23 000 + mva.
C: Kontingent kr 2 500 og serviceavgift kr 4 600 + mva.
D: Kontingent kr 2 500 og serviceavgift kr 4 600 + mva.

Utmelding av foreningen skal skje skriftlig.

Innmeldingsskjema