Medlemskap i ITS Norge

Både bedrifter og personer kan være medlemmer av ITS Norge

Vedtektene har følgende bestemmelser om medlemskap:

§ 4 Medlemskap

Medlemmer av ITS Norge må være fra relevante virksomheter. Et medlem av ITS Norge må ha foretaksadresse i Norge.

Foreningen har følgende medlemsstruktur:

A. Partner

B. Medlem der virksomheten har mer enn fem ansatte.

C. Medlem, som under punkt B, men med mindre enn 5 ansatte.

D. Medlem, der virksomheten er en utdanningsinstitusjon.

 • Medlemskap tegnes av den enkelte virksomheten.
 • Medlemmer under A, B, C og D har fulle medlemsrettigheter.
 • Medlemmer under A har spesielle rettigheter vedrørende styrerepresentasjon.
 • Medlemmer under A har spesielle rettigheter vedrørende profilering og tilbys en høyere tjenestegrad av foreningen.
 • Andre relevante fora og nettverk kan registreres i foreningens kontaktnett som assosierte medlemmer.

§ 4.1 Personlig Medlemskap

Det er mulig å tegne personlig medlemsskap i ITS Norge. Personlige medlemmer har ikke stemmerett på Generalforsamlingen. Det er styret i ITS Norge som fastsetter den årlige medlemskontingent for personlige medlemmer.

Kontingent (sist vedtatt i generalforsamling 2017)

A. Partner: Kr 75 000,- eks mva.

B. Medlem > 5 ansatte: Kr 25 000,- eks mva.

C. Medlem < 5 ansatte: Kr 6 000,- eks mva.

D. Medlem utdanningsinstitusjon: Kr 6 000,- eks mva.

Innmelding:

Type medlemskap (obligatorisk)

Fødselsdato

Navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Privat adresse (obligatorisk)

Postnr./-sted (obligatorisk)

Telefon

Mobil

Land

Arbeidsgiver (obligatorisk)

Evt. kontaktperson

Arbeid adresse

Arbeid postnr

Arbeid Land

Kommentar

Del dette
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Våre tjenester

 • – Nyhetsbrev
 • – Konferanser og seminarer
 • – Tekniske studieturer
 • – Kongresser og koordinering av utstillinger
 • – Partnersøk og bistand til prosjektsøknader
 • – ITS-råd til offentlige myndigheter