Nyhetsbrev
Konferanser og seminarer
Tekniske studieturer
Kongresser og koordinering av utstillinger
Partnersøk og bistand til prosjektsøknader
ITS-råd til offentlige myndigheter

Jenny Simonsen

Direktør for Operasjon og Ny mobilitet
-

Medlemskap:

Medlemskategori

Medlemmer av ITS Norway må være fra relevant virksomhet. Et medlem av ITS Norway må ha forretningsadresse i Norge.

Foreningen har følgende medlemsstruktur:

A. Partner
B. Medlem der virksomheten har mer enn fem ansatte.
C. Medlem, som under punkt B, men med mindre enn fem ansatte.
D. Medlem, der virksomheten er en utdanningsinstitusjon.

Personlig Medlemskap

Det er mulig å tegne personlig medlemskap i ITS Norway. Personlige medlemmer har ikke stemmerett på Generalforsamlingen. Det er styret i ITS Norway som fastsetter den årlige medlemskontingent for personlige medlemmer.

Medlemsavgifter

Medlemsavgiften består av to deler der begge er obligatoriske:
Kontingent som er fritatt merverdiavgift. Serviceavgift som ikke er fritatt merverdiavgift.

Informasjon om medlemsavgifter 2022

Medlemsavgifter for 2022 fastsettes av generalforsamlingen 2021 for respektive medlemskategorier:

A: Kontingent kr 5 000 og serviceavgift kr 79 000 + mva
B: Kontingent kr 5 000 og serviceavgift kr 23 000 + mva
C: Kontingent kr 2 500 og serviceavgift kr 4 600 + mva
D: Kontingent kr 2 500 og serviceavgift kr 4 600 + mva

Utmelding av foreningen skal skje skriftlig.

Innmeldingsskjema