Personvern

Vi bryr oss genuint om at du skal ha en trygg og positiv opplevelse på våre sider. Derfor streber vi for å unngå bruk av tredjeparts-tillegg som låner data om deg. Dette klarer vi i aller høyeste grad, men noe må vi vite for å gjøre sidene våre bedre og forstå hva du verdsetter, eller kanskje viktigere: hva du ikke liker.

ITS Norway har sitt sekretariat hos Tekna, noe som innebærer hjelp til administrasjon av kursdeltakelser, markedsføring av kurs, medlemsdatabase og løpende drift. Behandling av personopplysningene i ITS Norway omfattes av beskrivelsene gitt i Teknas personvernerklæring.