Nasjonale

ENIT

ENIT

EU-nettverk for IKT i transport (ENIT) er etablert av ITS Norway for å øke norske bedrifters
gjennomslag og nytte av EU-prosjekter på transportområdet. IKT er en nøkkelteknologi for å løse mange av EUs transportutfordringer og flere av disse er knyttet til energi-området. Nettverket har fokus på bedriftsdeltakelse, men alle interesserte aktører inviteres til å delta.

ENIT er støttet av Norges forskningsråd.

Internasjonale

ALICE

ALICE

Forumet skal vare en norsk skyggegruppe/innspillsgruppe mot den europeiske teknologiplattformen ALICE (Alliance for Logistics Innovation through Collaboration in Europe). ALICEs målsetning er å utvikle en helhetlig strategi for forskning, innovasjon og markedsintroduksjon av nye produkter og tjenester relatert til logistikk og styring av leveransekjeder. ALICE skal bidra og støtte gjennomføringen av Horisont 2020 og etterfølgende rammeprogrammer, og er i tillegg en viktig arena for å finne samarbeidspartnere. ITS Norway er prosjektleder og administrerer den norske innspillgruppen.

ETP-Alice

Network of National ITS Associations

Network of National ITS Associations

ERTICO – ITS Europe hosted Network of National ITS Associations er en gruppering av nasjonale ITS-interesser dannet for å sikre at ITS kunnskap og informasjon overføres til alle aktører på lokalt og nasjonalt nivå – som små og mellomstore bedrifter – og støtte ITS promotering fra grunnen av. Den ble offisielt lansert 7. oktober 2004 i London.

ERTICO – ITS Europe

ERTICO – ITS Europe

ERTICO ble grunnlagt på initiativ av ledende medlemmer av EU-kommisjonen, transportdepartementene og den europeiske industrien.
ERTICO er nettverket av Intelligente Transport Systems and Services interessenter i Europa. De kobler offentlige myndigheter, bransjeaktører, infrastrukturoperatører, brukere, nasjonale ITS-foreninger og andre organisasjoner sammen.
ERTICO-partnerne og vårt dedikerte team av høyt dyktige fagfolk jobber med en portefølje av aktiviteter for å akselerere utviklingen og distribusjonen av ITS over hele Europa og utover.

Intelligent Transportation Society of America

Intelligent Transportation Society of America

Intelligent Transportation Society of America representerer mer enn 400 medlemsorganisasjoner inkludert offentlige etater, private selskaper og akademiske institusjoner som er involvert i forskning, utvikling og distribusjon av teknologier som forbedrer sikkerheten, øker mobiliteten, styrker økonomien og opprettholder miljøet.

ITS Japan

ITS Japan

ITS Japan fremmer internasjonalt samarbeid om ITS og bidrar til relaterte konferanser. ITS Japan fungerer som områdekontakt for Asia-Pacific på ITS World Congress som et motstykke til ITS America for America og ERTICO-ITS Europe for Europe. ITS Japan fungerer også som sekretariatet for ITS Asia-Pacific Board of Directors.