Nasjonale

ENIT

ENIT

EU-nettverk for IKT i transport (ENIT) er etablert av ITS Norway for å øke norske bedrifters
gjennomslag og nytte av EU-prosjekter på transportområdet. IKT er en nøkkelteknologi for å løse mange av EUs transportutfordringer og flere av disse er knyttet til energi-området. Nettverket har fokus på bedriftsdeltakelse, men alle interesserte aktører inviteres til å delta.

ENIT er støttet av Norges forskningsråd.

Internasjonale

ALICE

ALICE

Forumet skal vare en norsk skyggegruppe/innspillsgruppe mot den europeiske teknologiplattformen ALICE (Alliance for Logistics Innovation through Collaboration in Europe). ALICEs målsetning er å utvikle en helhetlig strategi for forskning, innovasjon og markedsintroduksjon av nye produkter og tjenester relatert til logistikk og styring av leveransekjeder. ALICE skal bidra og støtte gjennomføringen av Horisont 2020 og etterfølgende rammeprogrammer, og er i tillegg en viktig arena for å finne samarbeidspartnere. ITS Norway er prosjektleder og administrerer den norske innspillgruppen.

ETP-Alice

Network of National ITS Associations

Network of National ITS Associations

The ERTICO – ITS Europe hosted Network of National ITS Associations is a grouping of national ITS interests formed in order to ensure that ITS knowledge and information is transmitted to all actors at the local and national level – such as small and medium sized companies – and support ITS promotion from the ground up. It was officially launched 7 October 2004 in London.

ERTICO – ITS Europe

ERTICO – ITS Europe

was founded at the initiative of leading members of the European Commission, Ministries of Transport and the European Industry.
ERTICO is the network of Intelligent Transport Systems and Services stakeholders in Europe. We connect public authorities, industry players, infrastructure operators, users, national ITS associations and other organisations together.
The ERTICO Partners and our dedicated team of highly skilled professionals work on a portfolio of activities to accelerate the development and deployment of ITS across Europe and beyond.

Intelligent Transportation Society of America

Intelligent Transportation Society of America

The Intelligent Transportation Society of America represents more than 400 member organizations including public agencies, private corporations, and academic institutions involved in the research, development, and deployment of technologies that improve safety, increase mobility, strengthen the economy, and sustain the environment.

ITS Japan

ITS Japan

ITS Japan promotes international cooperation on ITS and contributes to related conferences. ITS Japan serves as the area contact for Asia-Pacific on ITS World Congress as a counterpart of ITS America for the Americas and ERTICO-ITS Europe for Europe. ITS Japan also functions as the secretariat of the ITS Asia-Pacific Board of Directors.