Vinneren har …

  • Medvirket til viktige fremskritt for kombinert ITS og integrerte transportløsninger
  • Kreativitet og innovasjon innen forskning, utvikling og formidling av kunnskap, tjenester og produkter på området ITS
  • Bidrag til betydelige faglige fremskritt for ITS
  • Medvirket i avgjørende grad til internasjonalt fokus på norsk ITS, produkter og/eller kompetanse.

Tidligere vinnere av ITS Prisen

2021

Grethe Skundberg og Olav Madland

2020

Jon Leo Ervik

2019

Torgeir Vaa

2018

Ketil Solvik-Olsen

2017

Espen Strand Henriksen

Kolumbus, HjemJobbHjem

2016

Even Aas

Kongsberg Gruppen

2015

Eirik Skjetne

2014

Heidi Berg og Merete Tøndel

Fagmiljøet i ViaNova

2013

Steinar Hidle Andresen og Tore Hoven

(hver for seg)

2012

Richard Olsen

Forsvarets Forskningsinstitutt

2011

Marit Natvig

ARKTRANS-miljøet

2010

Ivar Christiansen

2009

Øystein Strandli

2008

Knut Evensen

2007

Jacob Trondsen

2006

Trond Foss

2005

Trygve Roll-Hansen