ITS Prisen 2017

2 minutter
5. april 2018

ITS Norway sin nasjonale konferanse ble gjennomført på Thon Conference i Oslo den 15. mars  2018. Det ble et veldig bra gjennomført arrangement med ca.130 deltagere fra hele Norge.

Temaet for årets konferanse var multimodale og tjenesteorienterte løsninger, og vi hadde flotte foredrag fra både inn- og utland. Vi takker alle for en fantastisk deltagelse og oppmøte – velkommen tilbake neste år

I tillegg til spennende foredrag hadde vi gleden av å dele ut ITS prisen for 2017.

Prisen gikk til mobilitetsordningen HjemJobbHjem.

Kolumbus og HjemJobbHjem er tildelt ITS prisen fordi selskapet over flere år har fremmet kombinert ITS og integrerte transportløsninger i Norge.

Løsningen er multimodal ved at brukeren motiveres til å la bilen står og benytte andre transportformer til og fra jobb. Enkel deling av reisedata gjør løsningen attraktiv for både bedrift og den ansatte. Potensialet for å øke funksjonaliteten i tjenesten ytterligere slik at konseptet blir mer multimodalt og sømløs er tilstede i stor grad.   Hjem-Jobb-Hjem er nyskapende og innovativt, ikke fordi det har utviklet helt nye konsepter, men fordi kjente elementer er satt sammen på en ny måte. Samarbeidet mellom bedrifter og det offentlige (Kolumbus og Rogaland fylkeskommune, SVV, Bysykkelen og kommunene på nord-Jæren) har vært avgjørende for suksessen. Byggingen av dette samarbeidet har krevd nytenkning, entusiasme og avgjørende god timing.

Selskapet har oppnådd betydelig, positiv oppmerksomhet og mediedekning for ITS og treffer veldig bra tidsmessig, spesielt i forhold til innføring av kombinert mobilitet (MaaS). Målet er å løse den enkeltes praktiske mobilitetutfordringer på en ny måte, og selskapet er en verdig vinner av årets ITS pris, sier Trond Hovland, Daglig Leder ITS Norway.

Vi gratulerer den verdige vinneren.

Lenker til omtale om prisen