-vill bidra med kompetanse og erfaringer i Norge

Knowit er et konsulentselskap med ca 2000 ansatte på 14 kontorer i Norden samt i Tyskland. Vi ønsker dem velkommen som medlem i ITS Norge! Knowit Objectnet har mobilitet som ett av sine satsingsområder – sier Frode Kjos Direktør forretningsutvikling mobilitet i Knowit. Vi kjenner driverne, rammebetingelsene, økosystemene, aktørene og utfordringene innen mobilitet, sier Kjos. … les mer

ITS World Congress 2020 – Los Angeles

ITS World Congress i Los Angeles den 4.10-8.10. I år som i fjor skal ITS Norge delta med sine medlemmer på den Nordiske Paviljongen. Den Nordiske Paviljongen har fått et ansiktsløft og skal til større grad en tidligere støtte de nordiske mobilitets aktørenes produkter og tjenester. Her er en liten teaser på hvordan vi tenker … les mer

Transport21 strategien er publisert

Transport21 skal gi strategiske råd og anbefalinger om hvordan transportsektoren kan bruke forskning, utvikling og innovasjon for verdiskaping. Transport21 strategigruppe er en bredt sammensatt strategigruppe for arbeidet med representanter fra næringsliv, FoU-aktører og myndigheter. Strategigruppen har sammenfattet sitt arbeid i en rapport som ble overlevert til Samferdselsdepartementet i desember 2019. Transport21 rapporten

Forus PRT får ny faglig sterk seniorrådgiver

Vi er glade for å fortelle at tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen blir fra 1. desember seniorrådgiver i ITS Norges medlem Forus PRT. Forus PRT eies av Seabrokers og Boreal og er det ledende selskapet i Norge på autonome busser. Daglig leder Linn Terese Lohne Marken er glad å få han som seniorrådgiver – Ketil Solvik-Olsen … les mer

Barentsregionen – ITS status og planlagte ITS-tiltak og ITS piloter

ITS Norge er stolt over å få utrede en statusrapport for alle slags ITS-tiltak og ITS piloter i Barentsregionen. Vi skal se på relevante ITS prosjekter med grensekryssende dimensjoner og prosjekter som har overføringsverdi for andre land i Barentsregionen. Vi skal gjennomføre en kartlegging i Barentsregionen av ekstisterende og planlagte ITS løsninger. Vi skal se … les mer

Se alle nyheter