Vi ønsker nye medlemmer velkommen til ITS Norway

Intelligate AS er et oppstarts selskap som holder til på Raufoss. Bedriften har som mål å utvikle miljøvennlig, helhetlig infrastruktur for Intelligente transportsystemer. I korte trekk går det ut på å kombinere gatebelysning med «hybler» for sensorer og annet informasjons-innsamlingsutstyr. Systemet er basert på komponenter i aluminium og har redundant strøm- og fibertilknytning. Slik bidrar … les mer

Barents ITS rapport

For myndighetene i Barentsregionen har ITS Norway skrevet en rapport som beskriver status for ITS piloter, systemer og utviklingsprosjekter i de nordligste regionene i Norge, Sverige, Finnland, og nordøstlige Russland. Rapporten er mest rettet mot vegtransport og ser på de spesielle utfordringene vær, topografi og ikke mist utfordringene grensekryssingene medfører. Barents-ITS-rapporten er en del av … les mer

ITS Norway – prosjekt oversikt

Ideen med foreningen er å samle kunder, leverandører og forskningsinstitutter for å få i gang aktiviteter som bidrar til en renere, sikrere og smartere transportsektor. På våre forskjellige samlinger og turer deles kompetanse og erfaringer – og behovet for nye produkter og tjenester blir tydeligere. ITS Norge benytter møteplassene til å initiere utviklingsprosjekter som skal … les mer

Velkommen til Powerzeek

Powerzeek med Dag Lilletvedt i spissen formidler gjennom sin digitale markedsplass renere og billigere marine drivstoff. Han disrupter sin egen business og gjør noe som er unikt i det maritime industrien. Alt vi gjør sier, Daglig Leder Dag Lilletvedt – er å gjøre det lettere for skip og rederier til å bruke renere maritime energi. … les mer

Green Deal – Vet du hva en trillion euro er?

EUs Green Deal; store forretningsmuligheter og gode muligheter for utviklingsstøtte! Det er ikke bare korona som lager overskrifter i Europa for tiden. EU har bestemt seg for å bli det første klimanøytrale kontinentet på kloden (har de glemt Antarktis?) – og har lansert handlingsplanen Green Deal. Endringene i klima og systematisk nedbygging av miljøet oppfattes … les mer

Se alle nyheter