Seminar om ITS standardisering i ISO, CEN og ETSI, 4 oktober kl 10-14 

Den raske utviklingen innen transportsektoren vil kreve stadig mer samarbeid på tvers av bransjer og landegrenser. Bruk av internasjonale standarder er derfor essensielt for å oppnå dette. For å lette tilgangen til stoffet har Statens vegvesen samlet informasjon om ITS standardisering innen ISO, CEN og ETSI i en rapport. Denne vil bli presentert i auditoriet … les mer

Transport 21 – innspill

Transport21 er en strategigruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet, bestående av 17 representanter fra ulike deler av transportsystemet. Transport21 sitt mandat er å gi strategiske råd og anbefaling om hvordan forskning, utvikling og innovasjon skal brukes for en mer effektiv verdiskapning i transportsektoren. Strategien er planlagt ferdigstilt ved utgangen av 2019. Mange av ITS Norge sine medlemmer … les mer

Nordic Mobility Innovation Platform – will change the way people move.

ITS Norway is proud to present the Nordic Mobility Innovation Platform (NMIP) project. NMIP is a projected granted funds from Nordic Innovation and will facilitate the creation of a unified and standardized mobility market. Seamless mobility, using several modes of transportation other than the personal motor vehicle, across the Nordics and the rest of Europe, … les mer

Forus PRT har nå Boreal med på laget!

Vårt medlem Forus PRT var først ut i Norge med selvkjørende busser, og er en pioner som har vært med på å åpne opp lovverket for autonome busser. Nå slår lokale krefter seg sammen, Boreal kjøper seg inn i Forus PRT med 50 prosent. Forus PRT har alltid hatt store ambisjoner for fremtiden, og med … les mer

Innspillsmøte til Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin AI strategi

Gikk du glipp av vårt frokostseminar sammen med Kommunal- og moderniseringsdepartementet om AI og mobilitet? Vi har alle opptakene samt presentasjonene i pdf format. Er det noe som du ønsker ITS Norge skal ta opp som tema? Ta kontakt med oss.   AI og mobilitet

Se alle nyheter