Barentsregionen – ITS status og planlagte ITS-tiltak og ITS piloter

ITS Norge er stolt over å få utrede en statusrapport for alle slags ITS-tiltak og ITS piloter i Barentsregionen. Vi skal se på relevante ITS prosjekter med grensekryssende dimensjoner og prosjekter som har overføringsverdi for andre land i Barentsregionen. Vi skal gjennomføre en kartlegging i Barentsregionen av ekstisterende og planlagte ITS løsninger. Vi skal se … les mer

ITS Norge mener: Regionsendringen – ITS Norge bidrar med det faglige

Neste år vil regionsreformen være et faktum, da vil de fleste medarbeiderne fra Statens vegvesen være ansatt i de nye fylkene, regioner og divisjoner eller være ute av det offentlige. Dette betyr at mange gode fagfolk fra ITS-områdene ender opp i nye roller og behovet for denne kompetansen rekrutteres på nytt mange steder. Det er … les mer

Call for Proposals: Nordic Smart Mobility and Connectivity – Round 2 from Nordic Innovation

The purpose of this call is to foster the establishment of Nordic innovation projects, new Nordic partnerships, value chains and/or business models in the field of Nordic Smart Mobility and Connectivity. Focusing on these two topics. 1. Seamless, integrated and people-centric mobility, or 2. Sustainable, secure, energy-efficient and decarbonized mobility Read more here and apply >>

Takk for suksessen i Singapore under ITS World Congress 2019

ITS World Congress 2019 ble avhold i Singapore fra 21 til og med 24 oktober. Det ble en suksess for våre norske og nordiske deltakere. Sammen med ITS foreningene i Sverige, Finland og Estland hadde vi en nordisk paviljong hvor mange interessante og viktige temaer rundt mobilitet ble diskutert og delt. Det å ha et … les mer

ALICE og funding for logistikkforskning og innovasjon i 2020

ITS Norge er medlem i ALICE – Alliance for Logistics Innovation through Collaboration in Europe. ALICE har et webinar om forskjellige funding mekansimer for logistikkforskning og innovasjon i 2020 og for å gi et rammeverk for medlemmene for å erklære sin interesse og introdusere bidragene. Ta kontakt med ITS Norge for mer informasjon. Are you … les mer

Se alle nyheter