AI+ internasjonal digital konferanse

AI + er en ny internasjonal digital konferanse og vil bli avholdt for første gang 15.-17. September 2020. Neste år håper vi på en fysisk konferanse i Halden. ITS Norge sitter i styringsgruppen til Anvendt AI klyngen i Halden. Meld deg på et interessant og viktig webinar om anvendt AI.      

RFT Smart parkering Oslo kommune

Alminnelig kunngjøring av konkurranse Oslo kommune Bymiljøetaten ønsker å gjennomføre et pilotprosjekt i Oslo sentrum med mål om å forbedre hverdagen for brukere av handikapparkering ved å tilby et system for å dele ledig/opptatt- status på parkeringsplasser. Les mer her >>  

ITS Arena er flyttet til mars i 2021

ITS Arena sitt hodemål er å skape en nøytral møteplass for innovativ teknologi og en samspillsplattform innenfor ITS. ITS Norway ønsker koble sammen myndigheter, næringsliv, forsking og akademia til en samspillsplattform- ITS Arena – som muliggjør forståelse og deltakelse for ITS prosjekter samt god innsikt i regulatorrollens sin fremtidige krav og behov. Årets ITS Arena … les mer

Forus PRT er nå Mobility Forus

Forus PRT har mange års erfaring innen mobilitet, og i en bransje hvor teknologi er i stadig endring, har vi også sett nødvendigheten for å endre navn. PRT som i Personal Rapid Transit – treffer noe av det vi jobber for, men selskapets arbeid favner mye bredere og dekker et større område. Mobility Forus gjør … les mer

Bli kjent med våre nye medlemmer i ITS Norway

Vi ønsker varmt velkommen til våre to nyeste medlemmene i ITS Norway. Proactima har gjennom 17 år gjennomført en rekke vellykkede prosjekter for bedrifter, organisasjoner og myndigheter innen sektorer som transport, maritim, offentlig, kraft, havbruk og olje og gass. De er et nasjonalt anerkjent fagmiljø og har høy kompetanse og forståelse innenfor bl.a. risikostyring, bærekraft, … les mer

Se alle nyheter