Arendalsuka – ITS Norge og Standard Norge samler krafter

Arendalsuka – ITS Norge og Standard Norge samler krafter

Veien til økt mobilitet i framtidens byer Byene er inne i en stor digital omstilling og alle snakker om de smarte byene. Ny teknologi innføres, systemene er mange og datamengdene enorme. Men hvordan unngå kaos og sikre at systemene fungerer sammen til beste for innbyggerne? Framtidens byer krever smart infrastruktur og sømløs integrasjon mellom systemer.… Les mer

Regjeringen vil dele data fra samferdselssektoren – ønsker flere smarte løsninger

Les om regjeringens nye data strategie og tanker rundt det. Pressemelding datastrategien Bakgrunn for strategien Dataanalyse kan bidra til å optimalisere prosesser, beslutninger og prognoser. Samtidig kan økt bruk av data bidra til effektivisering, innovasjon og næringsutvikling. Data er drivstoffet inn i digitaliseringsprosesser og økt tilgjengeliggjøring av data fra samferdselssektoren kan bidra til effektivisering og… Les mer

ITS Prisen 2017

ITS Prisen 2017

ITS Norge sin nasjonale konferanse ble gjennomført på Thon Conference i Oslo den 15. mars  2018. Det ble et veldig bra gjennomført arrangement med ca.130 deltagere fra hele Norge. Temaet for årets konferanse var multimodale og tjenesteorienterte løsninger, og vi hadde flotte foredrag fra både inn- og utland. Vi takker alle for en fantastisk deltagelse og… Les mer

Nettverk for transportsikkerhet 2018 – seminar i Oslo 16.3

Nettverk for transportsikkerhet er et prosjekt finansieret av Forskningsrådet for perioden 2015 – 2018. Den 16.3 arrangeres det et seminar i Oslo for å formidle og diskutere forskningsresultater og erfaringer på tvers av sektorer, i tillegg til å adressere forskningsfaglige utfordringer. Fokus i nettverket er på muligheter og risiko knyttet til nye teknologier og nye organisasjonsformer… Les mer

The 5th DATEX II User Forum i Utrecht 23-24 May

Datex II User Forum arrangeres hvert andre år og samler ca 100-150 deltagere fra hele Europa. Det er hovedsakelig vegmyndigheter, private vegoperatører, konsulentmiljøer, IKT utviklere, representanter fra EU-kommisjonen og brukere av Datex (Tjenestetilbydere) som deltar. Årets Forum avholdes i Utrecht 23. og 24. mai. Les mer