Velkommen til vårt nye medlem – Cencom

CenCom  har siden 1989 hatt som formål å drive med utvikling, produksjon, salg og service av teknologiprodukter. Taxinæringen er primærkunden med appen Taxifix. CenCom operer over hele Norden. Salgssjef Kevin Gonaseelan: «For oss er det veldig naturlig og viktig å ta del i ITS Norway sitt nettverk. Vi har lenge fulgt med på nettverket og … les mer

AI+ internasjonal digital konferanse

AI + er en ny internasjonal digital konferanse og vil bli avholdt for første gang 15.-17. September 2020. Neste år håper vi på en fysisk konferanse i Halden. ITS Norge sitter i styringsgruppen til Anvendt AI klyngen i Halden. Meld deg på et interessant og viktig webinar om anvendt AI.      

RFT Smart parkering Oslo kommune

Alminnelig kunngjøring av konkurranse Oslo kommune Bymiljøetaten ønsker å gjennomføre et pilotprosjekt i Oslo sentrum med mål om å forbedre hverdagen for brukere av handikapparkering ved å tilby et system for å dele ledig/opptatt- status på parkeringsplasser. Les mer her >>  

ITS Arena er flyttet til mars i 2021

ITS Arena sitt hodemål er å skape en nøytral møteplass for innovativ teknologi og en samspillsplattform innenfor ITS. ITS Norway ønsker koble sammen myndigheter, næringsliv, forsking og akademia til en samspillsplattform- ITS Arena – som muliggjør forståelse og deltakelse for ITS prosjekter samt god innsikt i regulatorrollens sin fremtidige krav og behov. Årets ITS Arena … les mer

Forus PRT er nå Mobility Forus

Forus PRT har mange års erfaring innen mobilitet, og i en bransje hvor teknologi er i stadig endring, har vi også sett nødvendigheten for å endre navn. PRT som i Personal Rapid Transit – treffer noe av det vi jobber for, men selskapets arbeid favner mye bredere og dekker et større område. Mobility Forus gjør … les mer

Se alle nyheter