Hils velkommen til våre nye medlemmer!

Vi ser at interessen for ITS og hvordan ITS virker i samfunnet øker. Både offentlige og private strever med å forstå omfanget av ITS og smart mobilitet. Hva er konsekvensene av teknologiendringene på områder som infrastruktur, organisering, lovgivning, forretningsmodeller og samarbeid? ITS Norge er et kompetansenettverk med både nasjonale og internasjonale grener. Medlemmene av nettverket … les mer

2019-utlysningen av Pilot-T midler er nå åpnet

Forskningsrådet og Innovasjon Norge lyser ut totalt 60 millioner kroner i Pilot-T-ordningen til prosjekter i skjæringsfeltet IKT/transport. Målet er å få gode løsninger raskere over i bruk gjennom å utvikle og teste eller pilotere teknologier og forretningsmodeller med potensial til å påvirke fremtidens transportsystem slik at det blir mer sikkert, øker fremkommeligheten og reduserer utslipp. … les mer

Nye Veier AS har installert moderne sensorteknologi på E18 Tvedestrand – Arendal

Mandag 1. juli ble det installert og satt i drift et nytt og moderne sensorsystem i veibanen på nyåpnede E18 Tvedestrand – Arendal.   Digitale veimålinger Nye Veier skal være en fulldigital innovativ kraft i bransjen – drevet av data for å skape samfunns- og trafikantnytte. Vi har derfor et behov for å samle, koble … les mer

Innovasjonskonferansen e-nav.no 2019

Vi samler for sjette gang bredden av norsk maritim industri, myndigheter og forskningsmiljøer til en nasjonal arena om smartere, sikrere og mer effektive maritime operasjoner og skipsfart. På årets konferanse vil du tilegne deg kunnskap om blant annet dagens e-nav prosjekter og forskning, GPS-jamming og elektronisk navigasjon og hvilke nye muligheter vi har med maritim … les mer

Human Explorer: 17. – 19. september i Brussel

I rammen av den europeiske mobilitetsuka, går BOZAR og Buskerud fylkeskommune sammen for å se nærmere på begrepet mobilitet. Dette samarbeidet har fått navnet «Human Explorer» og vil resultere i en serie av innlegg, paneldiskusjoner og prosjektpresentasjoner den 17., 18. og 19. september. Som et «house of change» i hjertet av den europeiske hovedstaden, er … les mer

Se alle nyheter