ITS Norge Konferansen 12.3 – ITS for sårbar infrastruktur og mobilitet i det nye tiåret

ITS Norge arrangere sin årlige nasjonale konferanse den 12.3 i Oslo. Vi jobber tett med industrien, offentlige etatene og FoU miljøet for å så på hva som skjer innenfor mobilitet og ITS verden. Vi ser at det er enorm økning på antall konferanser og seminarer med både nye og gamle aktører. Vi synes det er … les mer

-vill bidra med kompetanse og erfaringer i Norge

Knowit er et konsulentselskap med ca 2000 ansatte på 14 kontorer i Norden samt i Tyskland. Vi ønsker dem velkommen som medlem i ITS Norge! Knowit Objectnet har mobilitet som ett av sine satsingsområder – sier Frode Kjos Direktør forretningsutvikling mobilitet i Knowit. Vi kjenner driverne, rammebetingelsene, økosystemene, aktørene og utfordringene innen mobilitet, sier Kjos. … les mer

ITS World Congress 2020 – Los Angeles

ITS World Congress i Los Angeles den 4.10-8.10. I år som i fjor skal ITS Norge delta med sine medlemmer på den Nordiske Paviljongen. Den Nordiske Paviljongen har fått et ansiktsløft og skal til større grad en tidligere støtte de nordiske mobilitets aktørenes produkter og tjenester. Her er en liten teaser på hvordan vi tenker … les mer

Transport21 strategien er publisert

Transport21 skal gi strategiske råd og anbefalinger om hvordan transportsektoren kan bruke forskning, utvikling og innovasjon for verdiskaping. Transport21 strategigruppe er en bredt sammensatt strategigruppe for arbeidet med representanter fra næringsliv, FoU-aktører og myndigheter. Strategigruppen har sammenfattet sitt arbeid i en rapport som ble overlevert til Samferdselsdepartementet i desember 2019. Transport21 rapporten

Forus PRT får ny faglig sterk seniorrådgiver

Vi er glade for å fortelle at tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen blir fra 1. desember seniorrådgiver i ITS Norges medlem Forus PRT. Forus PRT eies av Seabrokers og Boreal og er det ledende selskapet i Norge på autonome busser. Daglig leder Linn Terese Lohne Marken er glad å få han som seniorrådgiver – Ketil Solvik-Olsen … les mer

Se alle nyheter