ITS World Congress 2019 i Singapore

Den 21 oktober starter  ITS World Congress i Singapore.  Den 26. ITS kongressen viser frem mangfoldet av løsninger innenfor multimodal mobilitet og de gode eksemplene på transportinnovasjon. Den samler transport-/mobiliteteksperter, industrien, forskere, offentlige transport miljø og beslutningstakere fra hele verden for å presentere, diskutere og utveksle erfaringer om utviklingen innen ITS. ITS Norge er på … les mer

Regjeringen opprettholder støtten til ITS Norge

ITS Norge konstaterer at regjeringen har foreslått å opprettholde støtten til ITS Norge også i 2020. I sin proposisjon til Stortinget (Prop 1. S) forslår regjeringen å opprettholde tilskuddet til ITS Norge på samme nivå som de foregående årene. Dette gjør foreningen privilegert, fordi tilskuddet dekker basiskostnadene til administrasjonen og gjør det mulig å ha … les mer

Oslo kommune markedsundersøkelse – smart parkering

Please see below for English translation* Oslo kommune Bymiljøetaten (BYM) vurderer å gjennomføre ei teknologiutprøving/pilot med mål om å forbetre kvardagen for brukarar av handikapparkering i Oslo sentrum ved å tilby eit system for å dele ledig/opptatt-status i sanntid for parkeringsplasser med brukarame. Vi ønskjer i denne sammenhengen informasjon om kva løysninger og leverandører som … les mer

Nordic Mobility Innovation Platform – will change the way people move.

ITS Norway is proud to present the Nordic Mobility Innovation Platform (NMIP) project. NMIP is a projected granted funds from Nordic Innovation and will facilitate the creation of a unified and standardized mobility market. Read the NMIP press release Seamless mobility, using several modes of transportation other than the personal motor vehicle, across the Nordics … les mer

Seminar om ITS standardisering i ISO, CEN og ETSI, 4 oktober kl 10-14 

Den raske utviklingen innen transportsektoren vil kreve stadig mer samarbeid på tvers av bransjer og landegrenser. Bruk av internasjonale standarder er derfor essensielt for å oppnå dette. For å lette tilgangen til stoffet har Statens vegvesen samlet informasjon om ITS standardisering innen ISO, CEN og ETSI i en rapport. Denne vil bli presentert i auditoriet … les mer

Se alle nyheter