ITS Konferansen – Beyond pilots – Innvovasjon og hva så?

ITS Norway arrangerer sin årlige nasjonale ITS Konferanse den 8. desember 2020 i Oslo. På grunn av Covid-19 avlyste vi konferansen den 12. mars. I løpet av de 10 siste årene har transportsektoren vært igjennom en enorm utvikling. Nye mobilitetsløsninger, elektrifisering og e-handel har endret våre reisevaner ved hjelp av ny teknologi som IoT, sensorer, … les mer

ITS Arena fagwebinar 28. oktober

Sammen med Statens vegvesen har vi arrangert ITS Arena fagseminarer om stordataplattformer og transportdata. Onsdag den 28. oktober er det klart for neste runde med innsiktsfulle og interessante presentasjoner. Denne gang handler problemstillingen om samarbeid og hvordan vi skal legge til rette for å sammen finne de riktige løsningene. I første omgang hører vi fra … les mer

NordicWay 2 pilot-webinar 29.oktober

NordicWay 2 er et samarbeidsprosjekt mellom Danmark, Finland, Sverige og Norge, med representanter fra både offentlig og privat sektor. Det overordnede målet for prosjektet er å bidra til harmonisering av samvirkende ITS systemer (C-ITS). NordicWay 2 nærmer seg sluttfasen av prosjektperioden og hovedresultatene fra den norske delen av prosjektet blir presentert i dette webinaret. Les … les mer

Nye medlemmer til ITS Norway

ITS Norway er en multimodal forening og vi jobber for løsninger som jobber sømløst og på tvers av transport modiene.  Strategien Vi er ekstra glade for å presentere to nye medlemmer til nettverket vårt; Hydrolift Smart City Ferries og Bane NOR. Hydrolift Smart City Ferries  «Vi gleder oss til å jobbe aktivt inn i nettverket … les mer

Troms og Finnmark fylkeskommune inviterer til samarbeid

Det skjer mye i Troms og Finnmark på teknologisiden og etter sammenslåingen jobber organisasjonen aktivt med utvikling av ITS og strategisk planlegging for samferdsel. Fylket inviterer til samarbeid og ønsker et bredere og tettere samarbeid med ulike aktører innenfor «ITS-familien» «Troms og Finnnmark fylkeskommune kommer i løpet av høsten 2020 invitere til samarbeid og diskusjoner … les mer

Se alle nyheter