Rapport om bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet

Ekspertutvalgets rapport «Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet» ble før helgen overrakt til samferdselsministeren. Transportsektoren vil transformeres ved hjelp av IKT-trender og digitalisering, noe som kan føre til reduserte utslipp, gi den reisende en bedre opplevelse og styrke industrien. Rapporten summerer opp bredden av utviklingstrekk i transportsektoren, den peker på områder der Norge kan bli … les mer

ITS Norge i Arendalsuka

Under Arendals uka den 12.-17. august er ITS Norge på plass. Arendalsuka har gjennom de siste årene etablert seg til å bli en viktig og interessant arena for alle som er samfunnsinteresserte og vill synes. For ITS Norge sin del er det en uke med nettverksbygging, påvirkning, debatter og en arena der vårt interesseområde – … les mer

To viktige transport og mobilitet konferanser i 2020

Transport og mobilitet bransjen går gjennom store endringer. Denne endringen gjelder alle forskjellige aspekter av mobilitet for passasjerer og gods. Endringen er aktivert og drevet av digitale og automatisering teknologier. Endringen hjelper oss til å tilrettelegge tiltak for å redusere klimaendringene, forbedre trafikksikkerheten og å sikre jobber og knowhow. Send inn papers til to viktige … les mer

Nordisk Paviljong i Singapore

Vi fortsetter med suksessen og har en felles Nordisk Paviljong i forbindelse med  ITS World Congress i Singapore. Vi er stolte over å reise til Singapore med Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Kystverket, SINTEF, TØI, Bouvet, Kongsberg Norcontrol, SAMS Norway, Disruptive Engineering og ITS Perception.   ITS World Congress er verdens ledende transportteknologi kongress og holdes fra … les mer

Terje Moe Gustavsen

Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om at Vegdirektør Terje Moe Gustavsen er gått bort. Terje har vært en raus støttespiller og en god venn av ITS Norge. Han sa aldri nei til å stille opp for foreningen, og var en svært engasjert diskusjonspartner når ny teknologi sto på dagsorden. Terje skjønte … les mer

Se alle nyheter