Kongsberg Gruppen tildelt ITS-Prisen for 2016

3 minutter
22. mars 2017

ITS Konferansen 2017 ble avholdt i Trondheim den 16. mars og blant høydepunktene var utdelingen av ITS-Prisen for 2016. Med den oppmerksomheten om digitalisering av transportsektoren har for tiden er det mange som fortjener honnør for sin innsats knyttet til utvikling av spennende løsninger for sikker, effektiv og miljøvennlig transport.

Det var imidlertid ingen tvil i juryen om at Kongsberg Gruppen leder an i industriutviklingen på området. De utvikler og leverer teknologi for smarte løsninger innenfor flere sektorer. Med lang teknologisk erfaring fra alle transportformer og omfattende satsing på ny teknologi, er Kongsberg Gruppen en nøkkelspiller i utviklingen av produkter og tjenester som støtter fremtidens mobilitet.

At dette stemmer ser vi svært godt ut fra Kongsberg Gruppens egen profilering av prisutdelingen

Selskapets virksomhet innen sjøtransport omfatter automatisering av skipsbroer, styresystemer, sensorikk for skip og kartlegging av havbunn i sanntid. Gruppen skal levere systemer og komponenter til fjernstyrte flytårn, som skal settes i drift fra 2017. Dette forventes å bidra til sikrere, billigere og mer funksjonelle flyoperasjoner enn det manuelle operasjoner kan tilby i dag. Selskapet har tatt en aktiv rolle i oppbyggingen av testarenaen for selvgående skip i Trondheimsfjorden, og er sentral i initiativet for å etablere en nasjonal testarena for selvkjørende biler og minibusser. Begge disse initiativene er viktige for samling og utvikling av ekspertise innenfor alle aspekter med selvkjørende kjøretøy.

Selskapet utvikler løsninger for satellittbasert overvåkning, og er tungt involvert i utviklingen av AIS. AIS er et automatisk identifikasjonssystem som er innført for å øke sikkerheten for skip og miljø, og forbedre regulering og overvåking av skipstrafikk.

I tillegg til sitt fokus på transportsektoren, er prisvinneren ledende i verden på utvikling og produksjon av autonome sub-sea-systemer. Dette bidrar til at produksjon av olje og gass i fremtiden kan skje på en trygg og effektiv måte og med lav risiko, fordi operasjonene blir automatiske og legges direkte på havbunnen.

I flere ti-år har selskapet vært en drivende kraft innen høyteknologisk industrialisering. Prisvinneren har mesteparten av sin virksomhet utenfor Norge, men det er i Norge den innovative kraften er konsentrert og det er her mye av nyskapningen skjer. Eksemplene foran illustrerer prisvinnerens allsidighet og deres unike evne til å ta i bruk kompetanse og teknologi på tvers av sektorer.

Transportsektoren drives fremover av trender som Mobiliy as a Service og selvkjørende kjøretøy. Kongsberg Gruppen bidrar aktivt til denne utviklingen gjennom sin teknologi, erfaring og vilje til å satse på industrialisering i ITS-sektoren.

Styremedlem fra NAF Ulrica Risberg foretok selve utdelingen av ITS-Prisen for 2016 til Kongsberg Gruppen ved Even Aas som representant for selskapet.