Generalforsamling ITS Norway 2017

2 min lesning

Generalforsamling ITS Norway 2017

Aktueltsaker

Lesetid 2 min

Neste sak
Professor SangKi Hong til Norge og ITS Konferansen 2017

Generalforsamling ITS Norway 2017

ITS Norway avholder generalforsamling 2017 den 15. mars i Trondheim. Innkalling og saksunderlag finner du i denne artikkelen.

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling, delegater og fullmakter
 2. Valg av møteleder, protokollfører og personer til signering av protokoll
 3. Godkjenning av dagsorden
 4. Årsberetning inkludert økonomisk status
  1. Vedlagt innkalling
 5. Regnskap med revisors beretning
  1. Årsregnskap og revisorberetning vedlagt innkalling.
 6. Kontingentnivå
  1. Ingen endring foreslått
 7. Arbeidsprogram for kommende styreperiode
  1. Fremlegges i møte.
 8. Forslag til vedtektsendringer
 9. Behandling av innkomne forslag
  1. Ingen saker er innmeldt
 10. Valg av valgkomité
 11. Valg av styre og revisor
Neste artikkel
Professor SangKi Hong til Norge og ITS Konferansen 2017