Generalforsamling ITS Norge 2018

ITS Norge avholder generalforsamling 2018 den 14. mars kl 1800 i Oslo. Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest den 26. februar.

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling, delegater og fullmakter
 2. Valg av møteleder, protokollfører og personer til signering av protokoll
 3. Godkjenning av dagsorden
 4. Årsberetning
 5. Regnskap med revisors beretning
 6. Kontingentnivå
 7. Arbeidsprogram for kommende styreperiode
 8. Forslag til vedtektsendringer
 9. Behandling av innkomne forslag
 10. Valg av valgkomité
 11. Valg av styre og revisor
Del dette
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn