Generalforsamling ITS Norway 2017

2 minutter
2. mars 2017

ITS Norway avholder generalforsamling 2017 den 15. mars i Trondheim. Innkalling og saksunderlag finner du i denne artikkelen.

Generalforsamling