Professor SangKi Hong til Norge og ITS Konferansen 2017

2 minutter
9. februar 2017

Professor Hong, fra Anyang universitetet i Sør-Korea, besøker Norge i forbindelse med ITS Konferansen. Han har lang erfaring fra byplanlegging med geografiske informasjonssystemer som sin spesialitet. Sammen med sin universitetslærer og byutvikler, professor T. John Kim, har han vært med på den sør-koreanske utvikling av smarte byer siden starten for 20 år siden.

Disse by-konseptene er framtidsscenarioer for et gjennomdigitalisert byliv i Sør-Korea. Konseptene ble satt ut i livet ved dels å bygge helt nye smarte byer fra bunnen eller transformere eksisterende byer. For å få fart på utviklingen og signalisere langsiktighet overfor leverandørindustrien, ble det for ca 20 år siden etablert et eget departement for satsingen på Ubiquitous Cities. Industrialisering av konseptene og salg til andre land er en del av strategien. Både professor Kim og Hong har deltatt i planlegging og utvikling av smarte byer i andre land.

Den sør-koreanske tilnærmingen med et eget departement, massiv satsing på universiteter og eksport av by-konseptene har gjort Sør-Korea til et av de mest avanserte land i verden på dette området.

Professor SangKi Hong vil fortelle mer om sin historie og gi råd til byutviklingsinitiativer i Norge. Foruten å holde foredrag på ITS Konferansen den 16. mars i Trondheim, er det lagt opp til flere møter med norske aktører ifm hans besøk til Norge – også med Samferdselsdepartementet.

ITS Norway har samarbeidet med SangKi Hong siden 2006, og før det med T. John. Begge har vært ledende innenfor standardisering. Sammen med ITS Norway har de vært med å ta initiativ til utstrakt samarbeid mellom bygg- og anleggsektoren, ITS-området og GIS. Dette samarbeidet legger grunnlaget for standardisering på hele SmartCity-området.

På ITS Konferansen 2017 innleder Professor SangKi Hong sesjonen om; Digitalisering – bryt barrierene for smartere transport!

ITS Konferansen 2017 – påmelding og foreløpig konferanseprogram >>