ITS – prisen 2019 går til…

2 minutter
12. mars 2020

Som følge av spredningen av COVID-19 viruset ble ITS konferansen 2020 (torsdag den 12.3) avlyst.

ITS-prisen som skulle ha vært et høydepunkt på konferansen ble i stedet for utdelt under generalforsamlingen til ITS Norway.
Styret i ITS Norway er jury for prisen og er veldig glade for å ha tildelt ITS-prisen 2019 til Torgeir Vaa. Prisen ble overrakt av Hanne Nettum Breivik, styreleder i ITS Norway.
Hun begrunnet bla. prisen med Torgeir Vaa sitt store engasjement for utvikling og bruk av ITS i sektoren, og for hans store innsats og drivende kraft for å sette Norge på kartet innen utvikling og pilotering av automatiserte transportløsninger.

Les mer i pressemelding her >>

Begrunnelse for ITS-prisen 2019 >>

Vi gratulerer Torgeir Vaa for et meget velfortjent pris.

ITS-pris vinnere 2019 Torgeir Vaa