Jon Leon Ervik, Kystverket, tildeles ITS-prisen for 2020

3 minutter
11. mars 2021

Styret i ITS Norway tildeler ITS-prisen for 2020 til avdelingsleder Jon Leon Ervik, på vegne av sin avdeling for Navigasjonsteknologi og losforvaltning i Kystverket. Prisen ble overrakt av styreleder Hanne Nettum Breivik i ITS Norway under ITS-dagen den 10. mars.

Prisen er begrunnet med Jon Leon Ervik sitt målrettede og systematiske arbeid for å utvikle ITS innenfor den maritime verden og for sitt iherdige arbeid for digitalisering og standardisering av neste generasjons navigasjonsløsninger for skip og mellom land og skip, sier Hanne Nettum Breivik.

Maritim ITS

Med Jon Leon Ervik i spissen er Kystverket en drivende kraft for industrielt samarbeid i sektoren. Sammen med FoU-virksomhetene er kobling til de andre transportformene og nye teknologier utviklet videre. Dette har ført til at Norge ligger langt fremme innen Maritim ITS internasjonalt og er blitt et foregangsland innen intermodalt samarbeid og teknologiutvikling, understreker daglig leder Trond Hovland.

Jeg setter stor pris på anerkjennelsen Kystverket får med denne prisen og vi er veldig stolte over dette, sier Jon Leon Ervik. En stor takk til ITS Norway som har invitert oss med i arbeidet med maritim ITS. Dette har ikke vært mulig uten Samferdselsdepartementet som har satt fokus på ITS, samt Kystverkets øverste ledelse som har tro og tillit til fagmiljøet i Haugesund.

Resultatene oppstår først og fremst fordi vi har mange dyktige mennesker i Kystverket, andre etater, FoU-miljøer og industri som det er fantastisk å samarbeide med. Nøkkelen ligger i å styrke dette samarbeidet på alle plan og ITS-prisen kan bidra til økt forståelse for den maritime sektoren samt hvordan få til synergier på tvers av sektorene og multimodal transport.  Maritim ITS er endelig tydelig på kartet, avslutter Ervik.

Jon Leon Ervik, Kystverket. Bilde, Kystverket

ITS-prisen

Styret i ITS Norway deler hvert år ut ITS-prisen til en norsk person eller virksomhet.

Prisen tildeles etter en totalvurdering hvor blant annet følgende kriterier inngår:

  • Medvirket til viktige fremskritt for kombinert ITS og integrerte transportløsninger
  • Kreativitet og innovasjon innen forskning, utvikling og formidling av kunnskap, tjenester og produkter på området ITS
  • Bidrag til betydelige faglige fremskritt for ITS
  • Medvirket i avgjørende grad til internasjonalt fokus på norsk ITS, produkter og/eller kompetanse.

Tidligere vinnere er

2005 Trygve Roll-Hansen

2006 Trond Foss

2007 Jacob Trondsen

2008 Knut Evensen

2009 Øystein Strandli

2010 Ivar Christiansen

2011 Marit Natvig på vegne av ARKTRANS-miljøet

2012 Richard Olsen, Forsvarets Forskningsinstitutt

2013 Steinar Hidle Andresen og Tore Hoven (hver for seg)

2014 Heidi Berg og Merete Tøndel på vegne av fagmiljøet i ViaNova

2015 Eirik Skjetne

2016 Kongsberg Gruppen v/Even Aas

2017 Kolumbus – Hjem-jobb-Hjem v/Espen Strand Henriksen

2018 Ketil Solvik-Olsen

2019 Torgeir Vaa, Statens vegvesen

2020 Jon Leon Ervik, Kystverket

For ytterligere informasjon, kontakt:
Jenny Simonsen, ITS Norway  Jenny.simonsen@its-norway.no 958 450 55