ITS-dagen 2024 – en faglig innholdsrik dag og Troms og Finnmark fylkeskommune som vinnere av ITS-prisen

7 minutter
18. mars 2024

ITS Norway sin årlige konferanse ITS-dagen var i år ekstra spesiell – for det var også en markering av ITS Norway sitt 20-årsjubileum. Tidligere Troms og Finnmark fylkeskommune stakk av med ITS-prisen for 2023 – velfortjent og gratulerer så mye!

ITS-dagen 2024 – en faglig innholdsrik dag

ITS Norway sin årlige konferanse ITS-dagen var i år ekstra spesiell – for det var også markeringen av ITS Norways 20-årsjubileum. Det har vært 20 år med betydelige endringer innen mobilitet- og transportsektoren, som har påvirket Norges utvikling positivt, både på leverandør- og myndighetssiden.

Konferansen tok et lite skråblikk tilbake i tid, samtidig som den fokuserte på de neste årene og hvor vi skal satse og utvikle oss for å nå nullutslippstransport, i tillegg til å skape industri. Det var spesielt fokus på pådrivere og barrierer for å få til verdiskapning på tvers. Her kom det blant annet frem at en må legge til rette for nok penger til forskning og innovasjon, samtidig som at næringslivet må få en forutsigbar og skalerbar industrialisering.

ITS-dagen 2024 og ITS Norways 20-årsjubileum.

Kristin Halvorsen, fra CICERO, og Liv Kari Eskeland, fra Transport- og kommunikasjonskomiteen, hadde en interaktiv samtale om visjonen for 2044 før Silvija Seres holdt det inspirerende foredraget «Kunstig intelligens anvendt til bedre transportsysteme». Vi fikk også en presentasjon av nye medlemmer fra 2023, i tillegg til Signatur ITS sitt lille selskapseventyr og det mangeårige medlemmet Q-Free sin historie. Ketil Solvik-Olsen snakket om hvordan skal vi klare å høste verdier i et uforutsigbart landskap og en etat-samtale mellom Statens vegvesen, Kystverket, Ruter, Jernbanedirektoratet og Entur med temaet «Klarere vi å utnytte det som allerede finnes og hvordan skal vi jobbe smartere?» gav interessante perspektiver. Vi fikk også besøk av AstaZero og Telia som snakket om «Development and Testing of Connectivity for Automated transports», mens Kystverket og Kongsberg Norcontrol tok for seg tematikken «Maritim ITS påvirker hele transporttankegangen».

Troms og Finnmark fylkeskommune er vinneren av ITS-prisen 2023

ITS Norway delte for første gang ut ITS-prisen til en fylkeskommune. ITS-prisen for 2023 går til Troms og Finnmark fylkeskommune for sin ekstraordinære innsats i å ta i bruk ny teknologi for å løse utfordringer i samferdselssektoren.

Gjennom aktiv bruk av intelligente transportsystemer (ITS) har fylkeskommunen fokusert på innovasjon og implementering av nye løsninger for transport, spesielt tilpasset de utfordrende klimaforholdene i regionen. En nøkkel til suksessen har vært deres vilje til å teste ut nye løsninger og bruk av innovative anskaffelsesmetoder. Dette har resultert i flere betydningsfulle ITS-orienterte prosjekter og piloter som har plassert regionen helt i frontlinjen på ITS-kartet.

F.v: Alfred Henrik Pietilæ, Finnmark fylkeskommune, og Espen Lauvlund Nilsen, Troms fylkeskommune, tok imot ITS-prisen 2023 på vegne av tidligere Troms og Finnmark fylkeskommune.

«Dette var utrolig artig. Vi har hatt et godt samarbeid på transport- og samferdselssiden, både da Troms og Finnmark var ett fylke, og har opprettholdt dette også nå etter oppsplittingen», sier samferdselssjef Bjørn Kavli i Troms fylkeskommune.

Seksjonsleder i Finnmark fylkeskommune, Alfred Pietilæ, er enig – «Vi er enormt stolte og setter stor pris på denne anerkjennelsen», sier Pietilæ.

Også Espen Lauvlund Nilsen, prosjektleder innen innovasjon, ITS og teknologiutvikling hos Troms fylkeskommune er fornøyd med prisen. «Det har vært en bred og koordinert innsats, hvor alle har jobbet sammen mot et felles mål. Innsatsen har gjort at nødvendig kunnskap om ITS er tilgjengelig, godt kjent og forankret i organisasjonen», sier Nilsen.

Regionens naturgitte forhold er ideelle for innovative ITS-tiltak, til tross for at det krever mot å sette i gang med utvikling og testing. Et eksempel er deres elektroniske varslings- og kommunikasjonssystem for møtende trafikk på enkelte veistrekninger, en løsning som maksimerer effektiviteten av veienes møteplasser.

Prisen tildeles etter en totalvurdering hvor blant annet følgende kriterier inngår:

  • Medvirket til viktige fremskritt for kombinert ITS og integrerte transportløsninger.
  • Kreativitet og innovasjon innen forskning, utvikling og formidling av kunnskap, tjenester og produkter på området ITS.
  • Bidrag til betydelige faglige fremskritt for ITS.
  • Medvirket i avgjørende grad til internasjonalt fokus på norsk ITS, produkter og/eller kompetanse.

For sitt arbeid med å utvikle metoder og drive innovasjonsprosesser med tydelige mål, og for å implementere ny teknologi i samarbeid med industrien, mottar Troms og Finnmark fylkeskommune ITS-prisen for 2023 – et stort gratulerer!

Storslått festmiddag og underholdning for ITS Norway 20 år

Dagen ble avsluttet med en storslått festmiddag og underholdning fra nordisk komiker André Wickström for å markere ITS Norway sine 20 år. Hele dagen foregikk på fantastiske Holmenkollen Park Hotell – et av Oslos mest unike hoteller med særegen historikk og arkitektur.

Takk for en fantastisk dag, alle sammen – vi gleder oss allerede til neste år!

Her er et lite bildedryss fra den store dagen.

Trond Hovland, daglig leder i ITS Norway, ønsker velkommen til ITS-dagen.
En interaktiv samtale med Kristin Halvorsen, CICERO, og Liv Kari Eskeland, Transport- og kommunikasjonskomiteen om visjonen for 2044 ledet av modrator Ruth Astrid Søter.
Silvija Seres med det inspirerende foredraget «Kunstig intelligens anvendt til bedre transportsystemer».
Jon Leon Ervik, Kystverket, og Lene Vesterlund, Kongsberg Norcontrol om «Maritim ITS påvirker hele transporttankegangen».
Historien om Signatur ITS og de gode hjelperne – et lite selskapseventyr av Geir H. Torp og…
…Patrik Gillebo Olsen, Signatur ITS.
Steinar Furan og Ola Martin Lykkja, Q-Free, snakket om «Q-Free gjennom 40 år og framtidens bombrikke med støtte for hybrid kommunikasjon og GNSS».
Ola Martin Lykkja, Q-Free.
Ketil Solvik-Olsen snakket om hvordan vi skal klare å høste verdier i et uforutsigbart landskap.
«Klarere vi å utnytte det som allerede finnes og hvordan skal vi jobbe smartere?» – det var temaet for samtalen med Bernt Reitan Jenssen, Ruter, Christel Borge, Entur, Knut Sletta, Jernbanedirektoratet, Einar Vik Arset, Kystverket og Ingrid Dahl Hovland, Statens vegvesen.
Piret Liv Stern fra EIT Urban Mobility var på plass.
Introduksjon av nye medlemmer fra 2023 – her Sigdal Utvikling og Per Arne Lislien.
Introduksjon av nye medlemmer fra 2023 – her Smart Mobility Norway og Herbjørn Skjervold.
Introduksjon av nye medlemmer fra 2023 – her Skyttel og Vidar Raa.
Introduksjon av nye medlemmer fra 2023 – her OneSettle og Jan Åge Olsen.
Introduksjon av nye medlemmer fra 2023 – her It’s tomorrow og Arne Lindelien.
Introduksjon av nye medlemmer fra 2023 – her Kollektivtrafikkforeningen og Olov Grøtting.
Peter Janevik, AstaZero, og Mats Mudigonda Lundbäck, Telia snakket om «Development and Testing of Connectivity for Automated transports».