Standardisering

Det er en økende interesse fra myndighetene for hvordan ITS kan bidra til en mer effektiv, sikker og klimavennlig transport av gods og mennesker. ITS Norge arbeider med å kartlegge verdiskapingen fra ITS-bransjen og er opptatt av at bransjen samordner teknologibruk på tvers av de enkelte transportformer og arbeider med at også NTP (Nasjonal Transportplan) er tydelig på at teknologi er viktig for utvikling av bransjen.

Innen ITS-standardisering er det de tre standardiseringsorganene CEN, ETSI og ISO som er spesielt relevant. Hvert standardiseringsorgan består av en rekke tekniske komiteer som utvikler standarder innen sine spesielle felt. Innen de tre nevnte organisasjoner er det de tekniske komiteene CEN TC 278, ETSI TC ITS og ISO TC 204 som er spesielt relevant for ITS. CEN og ETSI er europeiske standardiseringsorganisasjoner og som sådan spesielt interessante, siden EU har spesiell fokus på europeisk lovgiving og regulering. Det er blitt etablert en europeisk koordineringsgruppe (ITS Coordination Group, ITS-CG) mellom CEN og ETSI for å koordinere standardiseringen innen CEN og ETSI.

I oversikten til høyre, finner du et utvalg av relevante nettsteder som omhandler standardisering og ITS. Vedrørende spørsmål om standardisering innen dette fagområdet, kan vi i ITS Norge være behjelpelig med å bruke vårt nettverk til å formidle din forespørsel videre eller gi deg råd om hvem som kan hjelpe deg videre.