Standardisering

ITS-standardisering

Innen ITS-standardisering er det de tre standardiseringsorganene CEN, ETSI og ISO som er spesielt relevant. Hvert standardiseringsorgan består av en rekke tekniske komiteer som utvikler standarder innen sine spesielle felt. Innen de tre nevnte organisasjoner er det de tekniske komiteene CEN TC 278, ETSI TC ITS og ISO TC 204 som er spesielt relevant for ITS. CEN og ETSI er europeiske standardiseringsorganisasjoner og som sådan spesielt interessante, siden EU har spesiell fokus på europeisk lovgiving og regulering.

Det er blitt etablert en europeisk koordineringsgruppe (ITS Coordination Group, ITS-CG) mellom CEN og ETSI for å koordinere standardiseringen innen CEN og ETSI. På siden finner du et utvalg av relevante nettsteder som omhandler standardisering og ITS. Vedrørende spørsmål om standardisering innen dette fagområdet, kan vi i ITS Norway være behjelpelig med å bruke vårt nettverk til å formidle din forespørsel videre eller gi deg råd om hvem som kan hjelpe deg videre.

ITS lovgivning

EU tilpasser for tiden ITS lovgivning for å effektivisere både mobilitet og automatisering av sektoren. Etter implementering av ITS-direktivet, vil alle systemer som være interoperable og fungere som «samarbeidende systemer». I fremtiden vil det samme settet med standarder brukes i biler, i veiutstyr, i veimeldingstjensten og på alles håndholdte enheter.

Data og tjenester vil flyte fritt og sikkert mellom alle mobilitets aktører. Loven vil bidra til raskere implementering av ITS og blir en del av norsk lov igjennom EØS-avtalen. ITS Norway følger godt med på denne regulatoriske utviklingen og jobber bla med deling av offentlige og private data – data skal frigis og være tilgjengelig i sanntid.