Nordic+ Mobility Ecosystems

– Den mest integrerte og bærekraftige regionen i verden

 

Nordic+ Mobility Ecosystems formål er å bidra til å oppfylle Nordisk Råds visjon om «Den mest integrerte og bærekraftige regionen i verden».
En visjon som kun kan oppnås ved å ta seriøst tak i mobilitet og transport, der integrering er avhengig av mobilitet og transport må bli mer bærekraftig.

 

Tidsperiode: 01.02.2023 – 31.01.2026
Sum: 2.500 000 NOK

Nordic+ Mobility Ecosystem utgjør de nåværende nordiske ITS-medlemsforeningene ITS Norway, ITS Finland, ITS Danmark, ITS Sverige og ITS Island, i tillegg til ITS Estland. Målet er å etablere et permanent nettverk for mobilitet som fortsetter etter 2030 for nåværende og fremtidige mobilitets- og tiltaksprosjekter. Nordic+ Mobility Ecosystem vil bidra til å nå rådets mål gjennom å innovere og demonstrere ITS, samt datadeling på tvers av moduser og grenser i den nordiske regionen.

Image

Nordic+ Mobility Ecosystem utgjør de nåværende nordiske ITS-medlemsforeningene ITS Norway, ITS Finland, ITS Danmark, ITS Sverige og ITS Island, i tillegg til ITS Estland. Målet er å etablere et permanent nettverk for mobilitet som fortsetter etter 2030 for nåværende og fremtidige mobilitets- og tiltaksprosjekter. Nordic+ Mobility Ecosystem vil bidra til å nå rådets mål gjennom å innovere og demonstrere ITS, samt datadeling på tvers av moduser og grenser i den nordiske regionen.

Dette vil bli oppnådd gjennom følgende tiltak:

  • Tilrettelegge for tematiske workshops med fokus på datadeling og digitalisering.
  • Etablere en nordisk industriarena for innovasjon.
  • Sette i gang prosjekter og programmer basert på innovasjon og etterspørsel.
  • Tiltrekke investorer og jobbe med finansieringsmekanismer.
  • Merkevareaktiviteter, en felles Nordic+ paviljong/stand.
  • Muliggjøre utbredt samarbeid og kunnskapsdeling på tvers av landegrenser og domener.

Image

De kombinerte nordiske ITS-foreninger teller 400 medlemmer og vil danne grunnlaget for dette initiativet. Medlemmene i nettverket inkluderer representanter fra industri og leverandører, transportbyråer, byer og akademia. I tillegg er de nordiske ITS-foreningene medlemmer av andre nettverk, herunder ITS Nationals med 2000 medlemmer over hele Europa og ERTICO med en medlemsbase i bilindustrien og en dyp tilknytning til EU-kommisjonen.

Sist, men ikke minst, gjennom solid samarbeid med Nordic Innovation og enheter som eksportbyråer, Business Finland og Business Sweden, vil økosystemet være en perfekt lekeplass for å promotere Nordic+-industrien.

Velg et område/prosjekt i kartet under for å lære mer

Bruk kartet til å orientere mellom forskjellige nordiske testarenaer og deres prosjekter. Ønsker du å vite mer om et prosjekt, så klikker du på ikonet.
Du finner også mer info på hvert enkelt prosjekt sin side her på hjemmesiden.

Image