ITS Prisen for 2022 går til…

2 minutter
22. mars 2023

ITS Prisen 2022 går til en mottaker som over lang tid har satset hardt på bærekraft og støtte til teknologisk utvikling av utslippsfrie alternativer i logistikk- og transportsektoren.

ITS Norway med styret gratulerer ASKO konsernet med ITS Prisen 2022! Den ble overrakt til Administrerende direktør, Tore Bekken, og Direktør for bærekraft i ASKO, Knut Aaland, på Sommerro i Oslo den 22. mars.

ASKO har utviklet løsninger som binder sammen lange logistikkjeder gjennom bruk av utslippsfrie, automatiserte operasjoner som er gode eksempler på bruk av intelligente transport systemer (ITS). I tillegg bidrar løsningene til bedre kapasitetsutnyttelse av eksisterende infrastruktur.

Gjennom sitt arbeid har ASKO vært en inspirasjon for andre ved å i praksis iverksette klimavennlige løsninger i transportsektoren. Vinneren er ikke redd for å ta i bruk nye teknologiske og digitale løsninger, og er så heldig å bli målt både på bærekraft og lønnsomhet av bedriftens styre.

ASKO er også godt kjent for sitt klimaengasjement i Norge og vant bla. Klimaprisen i 2020. I begrunnelsen for denne tildelingen var det bla. pekt på at den samlede effekten av tiltakene prismottageren har iverksatt, er svært store i norsk sammenheng.

Innenfor ITS-området har styret vektlagt de store bidragene ASKO har gitt til utvikling og bruk av batteri- og hydroelektriske alternativer til dieseldrevne lastebiler i vegsektoren.

De har også sjøsatt to nullutslipps, automatiske fartøy som går i rute mellom Horten og Moss. Den automatiske fergedriften er sammenkoblet med havne-infrastruktur på begge sider som muliggjør frakt av trailere og containere uten biler og sjåfører.

Sjø-dronene sparer lastebilene for den lange veien rund Oslofjorden og reduserer de nasjonale utslippene med ca. 5000 tonn CO2 årlig.

Vi gratulerer ASKO med ITS Prisen.

ITS Prisen 2022 til ASKO, Administrerende direktør, Tore Bekken, og Direktør for bærekraft i ASKO, Knut Aaland

Les mer om begrunnelsen og pressemeldingen >>