Nordic+ kick-off

2 minutter
21. mars 2023

20. mars København. Nordic+ har fått finansiering av Nordic Innovation for å bygge et permanent nettverk for mobilitet på nordisk nivå som går utover 2030 for nåvarande og fremtidige mobilitetsprosjekter og tiltak.

Alle nordiske ITS organisasjoner har stått sammen under flere ITS World og Europe kongresser med en felles paviljong og frontet nordisk samarbeid. Samarbeid er nøkkelen til å se på muligheter og utfordringer når det gjelder mobilitet over landesgrenser og ikke minst når vi snakker om multimodale løsninger.

Sammen har vi bildet Nordic+ med egen webside og Linkedin kanal https://www.linkedin.com/company/76542518/ og med finansieringen fra Nordic Innovation kan Nordic+ legge til rette for og legge grunnlaget for en solid plattform som vil fungere og hjelpe mot det felles målet om et integrert og bærekraftig Norden.

Nordic+ skal hjelpe den nordiske transport og mobilitetssektoren til å bli:

  • En globalt anerkjent leder på smarte, sikre og bærekraftige transportsystemer.
  • En globalt kjent modell og kilde til nye forretningsmuligheter og grønne arbeidsplasser innen mobilitet og transport i Norden
  • Et dynamisk miljø og en pålitelig samarbeidspartner for oppstartsbedrifter og internasjonale selskaper
  • Et attraktivt område og en sterk merkevare for nasjonale og internasjonale investeringer i transport og mobilitetsindustrien.

Dette skal vi nå gjennom samarbeid og systematisk jobbing og tilatak.

  • Tilrettelegge for tematiske workshops med fokus på datadeling, digitalisering og automatisering.
  • Etablere en nordisk industriarena for innovasjon
  • igangsette prosjekter og aktiviteter basert på innovasjon og etterspørsel
  • Merkevarebygging
  • Kunnskapsdeling og samarbeid på tvers av landegrenser og domener

Alle ITS Norway medlemmer er automatisk medlemmer av Nordic+. Sammen med ITS Danmark, ITS Finland, ITS Sweden, ITS Island og ITS Estonia, har Nordic+ over 300 organisasjoner og bedrifter i nettverket.

Nordic+ Kick off i København, ra høyre bak, Søren Sørensen ITS Danmark, Hanna Eriksson-Lagerberg ITS Sweden, Marko Forsblom ITS Finland, Patrik Anderson ITS Sweden, Alex Gyllenbøgel ITS Finland, Jenny Simonsen ITS Norway, Lilja G. Karlsdottir ITS Island og Inger Lundetræ NOMAD