AWARD: Skalering av autonom logistikk

AWARD (All Weather Autonomous Real logistics operations and Demonstrations) er en treårig Innovation Action utført av et konsortium av 29 partnere, koordinert av EasyMile. Prosjektet startet 1. januar 2021 og har mottatt midler fra EUs Horizon 2020 forsknings- og innovasjonsprogram.

AWARDs mål er å bringe forstyrrende endringer i logistikk-bransjen ved å skalere Autonomous Driving Vehicles (AD Vehicles) system og Logistics Operation & Fleet Management (LOFM) system for tunge kjøretøy, målrettet etter samsvar med ISO 26262, og å ta hensyn til Safety Of The Intended Funksjonalitet (SOTIF) anbefalinger.

AD Vehicles’ Autonomous Driving System (ADS) vil være basert på flere sensormodaliteter og et innebygd teleoperasjonssystem for å imøtekomme tilgjengelighet 24/7. ADS vil deretter bli integrert i flere kjøretøytyper som brukes i områder med lav hastighet. Til slutt, vil disse kjøretøyene bli distribuert, integrert og operert i en rekke virkelige brukstilfeller for å validere deres verdi i bruk og identifisere eventuelle begrensninger og funksjonsnivå for å håndtere tilgjengelighet 24/7. Denne utfordringen vil bli spesielt taklet ved å utvide AD kjøretøyets ytelse under tøffe værforhold (regn, tåke, snø) som i dag begrenser Operation Design Domain (ODD), som beskriver de spesifikke forholdene som et gitt AD kjøretøy eller funksjon er tiltenkt å operere under. Disse skal utvikles sammen med et tilpasset regelverk for autonome logistikk-operasjoner i varehus, flyplasser og havner.

AWARD utvikler og opererer sikre autonome transportsystemer (ATS) i et bredt spekter av virkelige logistikk bruker-caser i en rekke forskjellige scenarioer:

 • Lager: Autonom lasting av lastebiler med autonom gaffeltruck-demonstrator.
 • Hub-to-hub: Hub-to-hub skytteltjeneste fra lager/produksjonssted til logistikk-huber.
 • Flyplass: Autonom bakkestøtteutstyr: transport av varer i innendørs- og utendørsmiljøer.
 • Havn: Containeroverføring-operasjoner og automatisert båtlasting.

AWARD visjon:
Det endelige målet med AWARD er å muliggjøre en overordnet autonom logistikk-kjede gjennom trygge og effektive tilkoblede og automatiserte tunge kjøretøy i virkelige logistikk-operasjoner. Prosjektet ser for seg:

 • Innovasjon: AWARD bidrar til å akselerere utrullingen av innovative, tilkoblede og automatiserte godstransport-løsninger i Europa.
 • Sikkerhet: AWARD øker den samlede sikkerheten og effektiviteten til frakt-operasjoner for individuelle lastebiler eller flåter gjennom innovative, tilkoblede og automatiserte kjøresystemer.
 • Konkurranseevne: AWARD støtter innføringen av nye forretningsmodeller for å introdusere automatisering av logistikk-operasjoner og redusere kostnadene deres. Dette vil styrke den europeiske konkurranseevnen innen transport- og logistikknæringer.
 • Replikerbarhet: Evalueringen av AWARD bruker-caser og en dyptgående analyse av nåværende regulatoriske rammeverk vil gi noen politiske anbefalinger for å gjenskape pilotene i andre logistikk-operasjoner.

AWARD mål:
Hovedmålet med AWARD er å bane vei for utrulling av førerløs transport i en lang rekke bruksområder, uansett værforhold. Dette vil bli demonstrert ved å kjøre en rekke virkelige hub-oppdrag, hver med ett eller flere kjøretøyer utstyrt med autonom kjøring. Kunnskapen oppnådd fra disse operasjonene er designet for å validere at løsningen fungerer, skalerer og tilfører verdi for hub-operatør eller flåter. AWARD vil være et nøkkel-steg for et fullt integrert fraktstyringssystem. For å nå dette målet er følgende prosjektmål definert:

 • Mål 1: Å sikre at AWARD-løsningene dekker logistikkbehov.
 • Mål 2: Å utvikle et trygt og skalerbart autonomt kjøresystem som er i stand til å håndtere tøffe værforhold, kvalifisert for tunge kjøretøy.
 • Mål 3: Å forbedre effektiviteten av logistikk-operasjoner med autonome tunge kjøretøyer.
 • Mål 4: Å utføre innovative oppdrag med autonome tunge kjøretøy i ekte logistikk-operasjoner.
 • Mål 5: Å gi innsikt og anbefalinger om standardisering og harmonisering av sertifiseringsprosesser og typegodkjenning.

AWARD nøkkelresultater:
AWARD fokuserer på replikerbare førerløse logistikk-operasjoner og retter seg mot et bredt spekter av sluttbrukere, og sikrer dermed maksimal effekt av resultatene. AWARD vil levere seks utnyttbare nøkkelresultater:

 • Nøkkelresultat 1: Definisjon av sluttbrukerens spesifikasjoner og krav.
 • Nøkkelresultat 2: Sikkert og skalerbart autonomt kjøresystem, validert for tøffe værforhold.
 • Nøkkelresultat 3: Førerløse, autonome tunge kjøretøy med nullutslipp, sertifisert for utvidede ODDs.
 • Nøkkelresultat 4: Interoperabelt, trygt og sikkert flåtestyrings- og tilsynssystem som optimerer logistikk-operasjoner.
 • Nøkkelresultat 5: Demonstrasjoner av fullt tilgjengelig automatisert tunge kjøretøy som utfører 24/7 for virkelige logistikk-operasjoner.
 • Nøkkelresultat 6: Politiske anbefalinger angående det regulatoriske rammeverket for distribusjon av helautomatiserte tunge kjøretøy som opererer virkelige logistikk-operasjoner i utvidede ODDer.

AWARD baner vei for utrullingen av førerløs transport, uansett hvilke værforhold det er. Det vil utplassere trygge og effektive tilkoblede og automatiserte tunge kjøretøyer i virkelige logistikk-operasjoner.

AWARD i tall:
• 28 partnere.
• 12 land.
• 36 måneder.
• 26 millioner euro.

ITS Norways COO, Trond Hovland, har skrevet en artikkel for AWARD-prosjektet som du kan lese her – «AWARD at the heart of Intelligent Transport Systems«.

Du kan finne AWARD i følgende kanaler: