NOMAD

Nye prinsipper og konsepter for MaaS over landegrensene i Norden. Leverer data til en enabler-platform og prinsipper for roaming av MaaS.