Dette mener ITS Norway om NTP 2025-2036 – hva mener våre medlemmer?

Velkommen til webinar og samtale om NTP 2025-2036 – hva mener ITS Norway og våre medlemmer?

ITS Norway vil presentere sine tanker og syn på NTP, etterfulgt av samtale og diskusjon med deltakere.

ITS Norway er opptatt av at transportsektoren utnytter potensialet som ligger i teknologi for å oppnå de overordnede transportpolitiske målsettingene. I kombinasjon med mer tradisjonelle virkemidler og ny regulering, kan ITS gi viktige bidrag til både sikkerhet, effektivitet, klima og kostnadsreduksjoner. For å utnytte dette potensialet, kreves det sterk og målrettet nasjonal satsing på intelligente transportsystemer, sammen med høye ambisjoner for digitalisering av sektoren. 

I dette webinaret får vi to perspektiver på NTP – ett fra et litt mer overordnet nivå med fokus på vei av Trond Hovland og ett som går på det maritime og hvordan det henger sammen med det overordnede. Deretter blir det tid til refleksjon rundt hva som burde være annerledes i NTP og hvordan vi kan jobbe mot dette i tiden fremover.

Vi ønsker og håper du har mulighet til å stille opp med dine refleksjoner, tanker og ideer rundt NTP.

Program:

 • Velkommen
  Jenny Simonsen, ITS Norway
 • Dette mener ITS Norway om NTP 2025-2036
  Ragnhild Wahl, ITS Norway
 • NTP maritim ITS
  Alv Øidvin, ITS Norway
 • Diskusjon
  Alle

Det vil bli gjort opptak av webinaret.

Velkommen!

Du finner påmeldingen her!

Du finner linken til webinaret her!


Se opptak fra webinaret under:

Se presentasjonene fra webinaret under: