TU Electrified 2024

Elektrifiseringskonferansen for vei og anlegg – veien mot nullutslipp.

Teknisk Ukeblads TU Electrified 2024 finner sted på Oslo Event Hub 30. mai 2024.

I tråd med Parisavtalen og nasjonale mål, forplikter Norge seg til å redusere utslippene av klimagasser med 55% innen 2030. Et viktig steg er Storbyerklæringen 2021 med mål om at kommunenes bygg- og anleggsvirksomhet skal være utslippsfri innen 2025. Innen 2030 skal målet etterleves av hele byggebransjen – både i offentlig og privat sektor.

TU Electrified 2024 retter fokus mot innovative løsninger, teknologi og samarbeid for å nå disse målene – sammen tar vi et viktig steg nærmere en grønnere fremtid.

ITS Norway sine medlemmer får 10% på konferansen eller 20% ved kjøp av minst tre billetter – ta kontakt med Silje Alice på silje.alice.pedersen@tekna.no for tilgang på rabattkode.

Velkommen!

Du finner mer informasjon her!

Du finner programmet her!

Du finner påmeldingen her!